dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz
reklama
14 fotek, 2.10.2004, 159 zobrazení, přidat komentář
Před třinácti lety, 2. října 2004, požehnal sídelní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle novou církevní budovu v Brně - Lesné, nesoucí název Duchovní centrum patera Martina Středy SJ a blahoslavené Marie Restituty.
Foto Karel Pažourek
28 fotek, 4.9.2017, 341 zobrazení, přidat komentář
Klarisky oslavují v r. 2107 dvacáté výročí založení svého kláštera v Brně - Soběšicích.
Die Klarissen feiern im Jahr 2017 den 20. Jahrestag der Gründung ihres Klosters in Brno-Sobesice.
Foto Karel Pažourek
31 fotek, květen až září 2017, 540 zobrazení, 1 komentář
21. srpna 2017 firma JB Stavební zahájila činnost na pozemku pro výstavbu kostela bl. Restituty v Brně-Lesné: Zaměření a oplocení staveniště. Odbagrování svrchního trávníku. Setkání s veřejností na staveništi. Odvoz prvních kubíků zeminy. Základní srovnání terénu.
Foto Karel Pažourek, částečně Štěpán Langášek
Pokračování dalších prací najdete zde: http://www.rajce.net/a14573211
7 fotek, květen až červenec 2017, 118 zobrazení, přidat komentář | umělecké
V jezuitském kostele v Brně jsou vystaveny pozoruhodné korouhve a plátna, která v roce 2013 vytvořil brněnský umělec Karel Rechlík.
Foto Karel Pažourek
8 fotek, 4.8.2017, 134 zobrazení, přidat komentář
4. srpna 2017 zástupci firmy JB Stavební s.r.o., pod vedením ředitele Ing. Ivo Jahody, prozkoumali staveniště budoucího kostela v Lesné a zkontrolovali stavební dokumentaci.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, 2.8.2017, 187 zobrazení, přidat komentář | oslavy
Ing. Václav Benda se šťastně dožívá 85 let svého věku. Při mši svaté v Duchovním centru Brno-Lesná dne 2. srpna 2017 mu blahopřál farář P. Pavel Hověz a farníci z Lesné.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, 29.6.2017, 197 zobrazení, přidat komentář | události
29. června 2017, při oslavě 240. výročí vzniku brněnské diecéze, vzlétlo od katedrály na Petrově v Brně 240 barevných balonků. Zajímavý pohled na tuto atraktivní událost byl z věže Staré radnice.
Foto Karel Pažourek
16 fotek, 11.6.2017, 255 zobrazení, přidat komentář | události
Nedělní poutní mši svatou v kapli sv. Antonína v Brně-Lesné celebroval P. Filip Jan Rathouský, OFM z Brna-Husovic. Koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné, přisluhovali trvalý jáhen Jiří Maxa a fr. Justin Stanislav Majvald, OFM. Varhany: Dominik Leplt
Text a foto: Karel Pažourek
18 fotek, 9.6.2017, 84 zobrazení, přidat komentář | události
Katedrální chrám sv. Václava, Brno, Gorazdova 8. Základní kámen chrámu posvětil dne 6. července 1929 Vladyka Gorazd, na jehož počest byla později u vstupu do chrámu umístěna pamětní deska. Stavba trvala 2 roky a dne 25. května 1931 byl chrám vysvěcen. Stal se prvním pravoslavným objektem v Brně. V letech 1990 byla k chrámu přistavěna samostatná zvonice a při rekonstrukci celého chrámu v roce 2003 byla pozlacena kupole.
Duchovním správcem brněnské pravoslavné farnosti při chrámu sv. Václava je otec Mgr. Jozef Fejsak, okružní protopresbyter v rámci brněského protopresbyteráru Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
Text a foto Karel Pažourek
17 fotek, 9.6.2017, 170 zobrazení, přidat komentář
Pravoslavný monastýr sv. Ludmily s kaplí "Uvedení Bohorodice do chrámu" v Brně - Husovicích. Výstavba kaple byla zahájena v r. 2010. Je památníkem rumunských vojáků, kteří ve II. světové válce padli při osvobozování Československa. Fresky v byzantském stylu a dřevodělnou výzdobu v kapli postupně vytvářejí rumunští umělci.
Foto Karel Pažourek
9 fotek, 5.6.2017, 114 zobrazení, přidat komentář
Návštěva kláštera Milosrdných sester a kaple Povýšení svatého kříže v Kroměříži.
Foto Karel Pažourek
6 fotek, 28.5.2017, 121 zobrazení, přidat komentář
V neděli 28. května 2017 večer byla poslední letošní májová pobožnost u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné.
Foto Karel Pažourek
8 fotek, 22.5.2017, 92 zobrazení, přidat komentář | události
V souvislosti s konáním mezinárodního festivalu Meeting Brno navštívili dne 22. května 2017 Duchovní centrum Brno-Lesná hosté z organizace Ackermann Gemeinde: Matthias Dörr, Msgr. Anton Otte a Marie Smolková. Průvodcem jim byl farář P. Pavel Hověz.
Im Zusammenhang des internationalen Festivals Meeting Brno haben die Vetreter der Ackermann-Gemeinde: Matthias Dörr, Msgr. Anton Otte und Marie Smolková am 22. Mai 2017 geistliches Zentrum Brünn/Brno Lesná besucht. Geführt wurden Sie durch Ortspfarrer P. Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Übersetzung Marie Smolková
42 fotek, 21.5.2017, 210 zobrazení, přidat komentář | události
21. května 2017 v Duchovním centru Brno- Lesná přijalo osm dětí první svaté přijímání.
Am 21. Mai 2017 haben acht Kinder im Geistlichen Zentrum Brno-Lesná die Erstkommunion empfangen.
Foto Karel Pažourek
59 fotek, 13.5.2017, 420 zobrazení, přidat komentář
Dne 13. května 2017 byl v Sazovicích u Zlína vysvěcen nový kostel sv. Václava. Světitelem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Slavnosti se zúčastnilo 15 kněží a téměř 500 místních i přespolních občanů. Průměr kostela 15m, výška 12m. Kapacita 105 míst k sezení a přibližně 100 míst k stání. Celkové náklady činí asi 26 milionů Kč. Stavbu navrhl Ing. arch. Marek Jan Štěpán. Dílo vybudoval Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, které přísluší do farnosti Mysločovice. Spolek čítá 47 členů, Sazovice mají 730 obyvatel.
Slavnostního svěcení se mj. zúčastnili také poutníci z Brna-Lesné, kde bude pravděpodobně v roce 2017 zahájena stavba podobného většího kostela od téhož architekta.
Text a foto Karel Pažourek
23 fotek, květen 2017, 133 zobrazení, přidat komentář
Dne 8. května 2017, ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, se konala tradiční pouť do baziliky Mariazell, která se nachází v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Této pouti se účastnilo cca 150 poutníků (3 autobusy), mezi nimiž byli i duchovní – otec Ignác, bratr Justin, řádové sestřičky Františka a Kateřina. V prvním autobusu byla vedoucí Ing. Marie Číková, ve druhém Ing. Jiří Lupínek a v třetím Helena Lundová. Při cestě mohli poutníci vnímat krásné údolí Wachau. Nejdříve se zastavilo na poutním místě v bazilice Maria Taferl. Dále se pokračovalo do Mariazell, kde byla v bazilice česká mše svatá, kterou celebroval otec Ignác a byla zajištěna hudba z řad poutníků (varhany – Jiří Faldík a Jaroslava Stejskalová; kytary - Jan Stránský, Filip Urban a Elen Číková). Při zahájení mše svaté byly otci Václavovi (zástupce baziliky Mariazell) předány pozdravy z Moravy (svíčka s vranovskou Madonou, kterou vyrobily sestřičky klarisky ze Soběšic; kytice růží; koláče a moravská slivovice). Na poutním místě bylo možno se pomodlit křížovou cestu s doprovodem kytar (Jan Stránský a Filip Urban), nabrání vody a „pokochání“ se malebnou přírodou. S Boží pomocí a dobrého týmu se pouť vydařila. V Mariazell jsme se loučili: „Dá-li Pán, za rok se vrátíme…“
Text Elen Číková
Foto Tomáš Pavlík
45 fotek, březen až květen 2017, 778 zobrazení, přidat komentář | oslavy
123. výročí narození Heleny Kafkové - bl. M. Restituty (*1. 5. 1894, sťata 30. 3. 1943) oslavila farnost Brno-Lesná večerní prvomájovou mší svatou na pozemku, kde bude stát kostel, zasvěcený blahoslavené Restitutě. Hlavním celebrantem byl Mons. Václav Slouk, děkan brněnský. Spolu s místním farářem P. Pavlem Hovězem koncelebrovalo dalších 8 kněží, asistoval trvalý jáhen Ing. Jiří Maxa. Slavnosti se zúčastnilo asi 300 lidí. Na závěr bohoslužby požehnal Mons. Slouk staveniště kostela a byl poklepán základní kámen, požehnaný Benediktem XVI. v Brně 27. září 2009.

Das 123. Geburtsjubiläum von Helena Kafka, Sel. Maria Restituta (*1. 5. 1894 - 30. 3. 1943, enthauptet ), feierte die Pferrei Brno-Lesná auf dem Grunddstück, wo die zukunftige Kirche mit ihrer Patrozinium geplannt ist. Der Hauptzelebrant war der brünner Dekan Mons. Václav Slouk. Zusammen mit dem heimlichen Pfarrer P. Pavel Hovez konzelebrieren die Heilige Messe noch 8 Priestern, dazu diente auch der ständige Diakon Ing. Jiří Maxa. Am Fest hat mindestens 300 leute teilgenommen. Am Ende des Gottestdienstes hat Mons. Slouk die Stelle der Kirche gesegnet und auch wurde der vom Papst Benedictus XVI. am 27. 9. 2009 in Brünn gesegnete Stein angezapft.

Brno-Lesná Parish celebrated the May-Day-mass commemorating the 123rd anniversary of the birth of Helena Restituta Kafka (1 May 1894 - 30 March 1943, executed) on the building site where the new church dedicated to beatified M. Restituta is going to be erected. Mons Václav Slouk, the Brno dean, was the main celebrant of the mass, P. Pavel Hověz, the local parish priest, eight priests, the local deacon Jiří Maxa and about 300 people attended this event. In the end Mons Václav Slouk consecrated the building site.

Text + Photo: Karel Pažourek
Übersetzung: Mgr. Miriam Kolářová
Translation: Eva Pažourková
Video: Jiří Šmahel, https://youtu.be/GNBVw0YNj88
18 fotek, 6.4.2017, 172 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
6. dubna 2017 zahájil pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul v kostele sv. Jakuba v Brně výstavu deseti portrétů odpůrců nacismu Svědkové lidskosti. Výstava, jejímž pořadatelem je Sdružení Ackermann-Gemeinde, putuje po České republice v rámci Česko-německého kulturního jara 2017.
Am 6. April 2017 eröffnete der Brünner Weihbischof Mons. Pavel Konzbul in der Brünner Jakobskirche die Ausstellung Zeugen der Menschlichkeit mit zehn Portraits von Gegnern des Nazismus. Die Ausstellung wurde von der Ackermann-Gemeinde ausgerichtet und soll im Rahmen des Tschechisch-Deutschen Kulturfrühlings 2017 an verschiedenen Orten der Tschechischen Republik gezeigt werden.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
22 fotek, 11.3.2017, 199 zobrazení, přidat komentář
Při duchovní obnově v postní době, 11. března 2017, v Duchovním centru Brno-Lesná, přednášel dvěma stům přítomných P. Jaroslav Maxmilián Kašparů. Při závěrečné mši svaté koncelebroval s farářem Pavlem Hovězem.
Foto Karel Pažourek
15 fotek, 18.2.2017, 201 zobrazení, přidat komentář
Večerníček a spát....
" Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho!"
" Nespletlas to ?" vrčí Trautenberk. " Nemá to být- vydej všechno z bohatství svýho ?!"
Právě tímto způsobem se Trautenberk chystá na Velikonoce a pro svou nenasytnost zůstane pak v hoře celý rok zavřený, má tedy možnost celoročního pokání do dalších Velikonoc. Jak svoji příležitost využil mohly vidět děti na karnevalu v duchovním centru a je pravděpodobné, že postní dobu prožijí mnohem lépe než on.
K večerníčku století se přidalo i několik dalších a v závěru rodinného karnevalu všem zúčastněným vyprosila požehnání svatá rodina.

Text Jarka Cýrusová
Foto Karel Pažourek

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron