Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz

reklama

9 fotek, 5.6.2017, 103 zobrazení, přidat komentář
Návštěva kláštera Milosrdných sester a kaple Povýšení svatého kříže v Kroměříži.
Foto Karel Pažourek
6 fotek, 28.5.2017, 116 zobrazení, přidat komentář
V neděli 28. května 2017 večer byla poslední letošní májová pobožnost u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné.
Foto Karel Pažourek
8 fotek, 22.5.2017, 81 zobrazení, přidat komentář | události
V souvislosti s konáním mezinárodního festivalu Meeting Brno navštívili dne 22. května 2017 Duchovní centrum Brno-Lesná hosté z organizace Ackermann Gemeinde: Matthias Dörr, Msgr. Anton Otte a Marie Smolková. Průvodcem jim byl farář P. Pavel Hověz.
Im Zusammenhang des internationalen Festivals Meeting Brno haben die Vetreter der Ackermann-Gemeinde: Matthias Dörr, Msgr. Anton Otte und Marie Smolková am 22. Mai 2017 geistliches Zentrum Brünn/Brno Lesná besucht. Geführt wurden Sie durch Ortspfarrer P. Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Übersetzung Marie Smolková
42 fotek, 21.5.2017, 200 zobrazení, přidat komentář | události
21. května 2017 v Duchovním centru Brno- Lesná přijalo osm dětí první svaté přijímání.
Am 21. Mai 2017 haben acht Kinder im Geistlichen Zentrum Brno-Lesná die Erstkommunion empfangen.
Foto Karel Pažourek
59 fotek, 13.5.2017, 401 zobrazení, přidat komentář
Dne 13. května 2017 byl v Sazovicích u Zlína vysvěcen nový kostel sv. Václava. Světitelem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Slavnosti se zúčastnilo 15 kněží a téměř 500 místních i přespolních občanů. Průměr kostela 15m, výška 12m. Kapacita 105 míst k sezení a přibližně 100 míst k stání. Celkové náklady činí asi 26 milionů Kč. Stavbu navrhl Ing. arch. Marek Jan Štěpán. Dílo vybudoval Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, které přísluší do farnosti Mysločovice. Spolek čítá 47 členů, Sazovice mají 730 obyvatel.
Slavnostního svěcení se mj. zúčastnili také poutníci z Brna-Lesné, kde bude pravděpodobně v roce 2017 zahájena stavba podobného většího kostela od téhož architekta.
Text a foto Karel Pažourek
23 fotek, květen 2017, 126 zobrazení, přidat komentář
Dne 8. května 2017, ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, se konala tradiční pouť do baziliky Mariazell, která se nachází v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Této pouti se účastnilo cca 150 poutníků (3 autobusy), mezi nimiž byli i duchovní – otec Ignác, bratr Justin, řádové sestřičky Františka a Kateřina. V prvním autobusu byla vedoucí Ing. Marie Číková, ve druhém Ing. Jiří Lupínek a v třetím Helena Lundová. Při cestě mohli poutníci vnímat krásné údolí Wachau. Nejdříve se zastavilo na poutním místě v bazilice Maria Taferl. Dále se pokračovalo do Mariazell, kde byla v bazilice česká mše svatá, kterou celebroval otec Ignác a byla zajištěna hudba z řad poutníků (varhany – Jiří Faldík a Jaroslava Stejskalová; kytary - Jan Stránský, Filip Urban a Elen Číková). Při zahájení mše svaté byly otci Václavovi (zástupce baziliky Mariazell) předány pozdravy z Moravy (svíčka s vranovskou Madonou, kterou vyrobily sestřičky klarisky ze Soběšic; kytice růží; koláče a moravská slivovice). Na poutním místě bylo možno se pomodlit křížovou cestu s doprovodem kytar (Jan Stránský a Filip Urban), nabrání vody a „pokochání“ se malebnou přírodou. S Boží pomocí a dobrého týmu se pouť vydařila. V Mariazell jsme se loučili: „Dá-li Pán, za rok se vrátíme…“
Text Elen Číková
Foto Tomáš Pavlík
45 fotek, březen až květen 2017, 764 zobrazení, přidat komentář | oslavy
123. výročí narození Heleny Kafkové - bl. M. Restituty (*1. 5. 1894, sťata 30. 3. 1943) oslavila farnost Brno-Lesná večerní prvomájovou mší svatou na pozemku, kde bude stát kostel, zasvěcený blahoslavené Restitutě. Hlavním celebrantem byl Mons. Václav Slouk, děkan brněnský. Spolu s místním farářem P. Pavlem Hovězem koncelebrovalo dalších 8 kněží, asistoval trvalý jáhen Ing. Jiří Maxa. Slavnosti se zúčastnilo asi 300 lidí. Na závěr bohoslužby požehnal Mons. Slouk staveniště kostela a byl poklepán základní kámen, požehnaný Benediktem XVI. v Brně 27. září 2009.

Das 123. Geburtsjubiläum von Helena Kafka, Sel. Maria Restituta (*1. 5. 1894 - 30. 3. 1943, enthauptet ), feierte die Pferrei Brno-Lesná auf dem Grunddstück, wo die zukunftige Kirche mit ihrer Patrozinium geplannt ist. Der Hauptzelebrant war der brünner Dekan Mons. Václav Slouk. Zusammen mit dem heimlichen Pfarrer P. Pavel Hovez konzelebrieren die Heilige Messe noch 8 Priestern, dazu diente auch der ständige Diakon Ing. Jiří Maxa. Am Fest hat mindestens 300 leute teilgenommen. Am Ende des Gottestdienstes hat Mons. Slouk die Stelle der Kirche gesegnet und auch wurde der vom Papst Benedictus XVI. am 27. 9. 2009 in Brünn gesegnete Stein angezapft.

Brno-Lesná Parish celebrated the May-Day-mass commemorating the 123rd anniversary of the birth of Helena Restituta Kafka (1 May 1894 - 30 March 1943, executed) on the building site where the new church dedicated to beatified M. Restituta is going to be erected. Mons Václav Slouk, the Brno dean, was the main celebrant of the mass, P. Pavel Hověz, the local parish priest, eight priests, the local deacon Jiří Maxa and about 300 people attended this event. In the end Mons Václav Slouk consecrated the building site.

Text + Photo: Karel Pažourek
Übersetzung: Mgr. Miriam Kolářová
Translation: Eva Pažourková
Video: Jiří Šmahel, https://youtu.be/GNBVw0YNj88
18 fotek, 6.4.2017, 171 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
6. dubna 2017 zahájil pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul v kostele sv. Jakuba v Brně výstavu deseti portrétů odpůrců nacismu Svědkové lidskosti. Výstava, jejímž pořadatelem je Sdružení Ackermann-Gemeinde, putuje po České republice v rámci Česko-německého kulturního jara 2017.
Am 6. April 2017 eröffnete der Brünner Weihbischof Mons. Pavel Konzbul in der Brünner Jakobskirche die Ausstellung Zeugen der Menschlichkeit mit zehn Portraits von Gegnern des Nazismus. Die Ausstellung wurde von der Ackermann-Gemeinde ausgerichtet und soll im Rahmen des Tschechisch-Deutschen Kulturfrühlings 2017 an verschiedenen Orten der Tschechischen Republik gezeigt werden.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
22 fotek, 11.3.2017, 192 zobrazení, přidat komentář
Při duchovní obnově v postní době, 11. března 2017, v Duchovním centru Brno-Lesná, přednášel dvěma stům přítomných P. Jaroslav Maxmilián Kašparů. Při závěrečné mši svaté koncelebroval s farářem Pavlem Hovězem.
Foto Karel Pažourek
15 fotek, 18.2.2017, 189 zobrazení, přidat komentář
Večerníček a spát....
" Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho!"
" Nespletlas to ?" vrčí Trautenberk. " Nemá to být- vydej všechno z bohatství svýho ?!"
Právě tímto způsobem se Trautenberk chystá na Velikonoce a pro svou nenasytnost zůstane pak v hoře celý rok zavřený, má tedy možnost celoročního pokání do dalších Velikonoc. Jak svoji příležitost využil mohly vidět děti na karnevalu v duchovním centru a je pravděpodobné, že postní dobu prožijí mnohem lépe než on.
K večerníčku století se přidalo i několik dalších a v závěru rodinného karnevalu všem zúčastněným vyprosila požehnání svatá rodina.

Text Jarka Cýrusová
Foto Karel Pažourek
7 fotek, prosinec 2016 až leden 2017, 83 zobrazení, přidat komentář
10 fotek, 8.1.2017, 185 zobrazení, přidat komentář
V neděli 8. ledna 2017 v jezuitském kostele v Brně, při večerní mši svaté, kterou celebroval P. Josef Čunek SJ s koncelebranty P. Martinem Bejčkem OSB a P. Ladislavem Noskem SJ, byla provedena slavná Rybova mše Hej mistře. Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská s orchestrem a sólisty řídil Mgr. Petr Kolař, který sám zpíval basová sóla. Na nové varhany hrál Martin Jakubíček. Přeplněným kůrem se jen stěží protlačila ruka s fotoaparátem.
Foto Karel Pažourek
1 fotka, 7.1.2017, 112 zobrazení, přidat komentář
Tři mladičké královny a jejich dospělá průvodkyně koledovaly 7. ledna 2017 v Brně - Lesné.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, 1.1.2017, 160 zobrazení, přidat komentář
Pěvecký a hudební soubor Živé rytmy pod vedením Mgr. Jany Kubové uvedl v Duchovním centru Brno-Lesná, v den slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2017, novoroční koncert. Slovem provázel Mgr. Milan Tesař z Radia Proglas.
Foto Karel Pažourek
7 fotek, 21.12.2016, 86 zobrazení, přidat komentář
V den zimního slunovratu, 21. prosince 2016, se v Duchovním centru Brno-Lesná uskutečnil koncert hudební skupiny Mira Band pro Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Vyšší odbornou školu spol. s r.o. a pro Obchodní akademii, které sídlí v Brně na ulici Střední 59.
Foto Ing. Marie Číková
10 fotek, 27.12.2016, 78 zobrazení, přidat komentář
Poutní mši svatou v den svátku sv. Jana Evangelisty, 27. 12. 2016, v minoritském kostele sv. Janů v Brně celebroval Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, spolu s dalšími kněžími. Pavlicovo hudební dílo Missa brevis přednesli Brněnský komorní sbor a minoritský vánoční orchestr se sólisty Martou Reichelovou a Lukášem Hackem. Dirigoval Štěpán Policer.
Foto Karel Pažourek
14 fotek, prosinec 2016, 236 zobrazení, přidat komentář
Foto Karel Pažourek
14 fotek, 20.12.2016, 79 zobrazení, přidat komentář
Barokní roráty zpíval a hrál soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila 20. prosince 2016 v Duchovním centru Brno-Lesná. Benefiční koncert, vysílaný křesťanskou rozhlasovou stanicí Radio Proglas, se uskutečnil ve prospěch fundace Opus Lacrimosa, která usiluje o nákup obytného vozu Camper Opel Movano pro vozíčkáře a pod. Koncert uvedl P. Pavel Hověz, farář v Lesné, a Ing. Leoš Fučík, ředitel ústavu Opus Lacrimosa.
Foto Karel Pažourek
38 fotek, 23.10.2016, 294 zobrazení, přidat komentář
23. října 2016 se poutníci z Brna-Lesné a okolí zúčastnili oslav 100. výročí řádových slibů bl. Restituty v klášteře Františkánek křesťanské lásky ve Vídni. Hlavním celebrantem mše svaté v klášterní kapli byl P. Antonio Sagardoy OCD, biskupský vikář z diecéze Gurk-Klagenfurt. Koncelebrovali P. Pavel Hověz, farář v Brně Lesné a další dva kněží. Následně byla v klášteře slavnostně otevřena a požehnána nová pamětní síň bl. Restituty.
Am 23. Oktober 2016 nahmen Wallfahrer aus Brno-Lesná und Umgebung an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Ablegung der Ordensgelübde von der sel. Schwester Restituta im Kloster der Franziskanerinnen von der Christlichen Nächstenliebe in Wien teil. Hauptzelebrant der in der Klosterkapelle gefeierten hl. Messe war der Bischofsvikar der Diözese Gurk-Klagenfurt P. Antonio Sagardoy OCD. Es konzelebrierten der Pfarrer von Brno-Lesná P. Pavel Hověz und zwei weitere Priester. Anschließend wurde im Kloster ein neuer Gedenkraum für die sel. Schwester Restituta feierlich eröffnet und gesegnet.
Text a foto Karel Pažourek, Übersetzung: Dr. Rober Bek
14 fotek, 18.10.2016, 220 zobrazení, přidat komentář
Ve Vranově u Brna se uskutečnilo ve dnech 17. až 19. října 2016 plenární zasedání České biskupské konference. Biskupové moravských a českých diecézí slavili dne 18. 10. 2016 večer společnou bohoslužbu v brněnské katedrále na Petrově. Hlavním celebrantem byl Mons. kardinál Dominik Duka OP, homilii měl Mons. Jan Vokál, diecézní biskup v Hradci Králové.
Foto Karel Pažourek

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.