dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz
reklama
2 fotky, duben až říjen 2008, 100 zobrazení, přidat komentář
28. května 2016 zemřel prelát Leopold KAUPENY, starší farář ve farnosti Wien-Brigittenau, kde byl 40 let farářem. Stal se presbiterem 1. novokatechumenátního společenství ve Vídni. Byl velkým ctitelem bl. Restituty, která v Brigittenau vyrůstala. Se svými farníky několikrát navštívil její rodný domek v Brně - Husovicích a Duchovní centrum Brno - Lesná. Jeho pohřbu 10. 6.2016 v Brigittenau se zúčastnil farář P. Pavel Hověz z Lesné a další tři farníci. Oba snímky jsou z r. 2008.
Foto Karel Pažourek
2 fotky, 1.6.2016, 240 zobrazení, přidat komentář
Boží duha je zmíněna v Bibli:
"Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a ukáže se duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou i vámi a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva."
Foto Karel Pažourek, 1. června 2016, 20:13 - 20:15 hod
60 fotek, 22.5.2016, 196 zobrazení, přidat komentář
V Duchovnímm centru v Brně-Lesné přistoupilo osm chlapců a dvě děvčata v neděli 22. května 2016 k prvnímu svatému přijímání.
Foto Karel Pažourek
14 fotek, květen 2016, 109 zobrazení, přidat komentář
Naše farnost pořádá tradiční pouť do Mariazell každý rok 8. května, na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. Letošní pouť organizovala Marie Číková, Elen Číková a Jiří Lupínek. Zúčastnilo se 97 poutníků.
Po cestě do Mariazell jsme zastavili na poutním místě Maria Taferl. Poutní mši svatou v Mariazell celebroval P. Roman Kubín, hudební doprovod z řad poutníků. Dá-li Pán, za rok v Mariazell na :-)
Elen Číková
13 fotek, 1.5.2016, 220 zobrazení, přidat komentář | oslavy
První májovou pobožnost 2016 v neděli 1. května u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné vedl P. Karel Cikrle.
Foto Karel Pažourek
21 fotek, leden až duben 2016, 94 zobrazení, přidat komentář | práce
Nebezpečný strom a zvětralé sloupy u kaple sv. Antonína pod Lesnou dobří lidé postupně odstranili a sanace byla dokončena 23. 4. 2016. Následující den odpoledne přišli ke kapli dva mladí poutníci, uvnitř kaple uklidili, zapálili svíčku a prozradili, že jsou z Rumunska. Pracují v Brně a kapličku navštěvují již delší dobu.
Text a foto Karel Pažourek
29 fotek, 9.2.2016, 221 zobrazení, přidat komentář | události
V úterý 9. února 2016 se konal v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích pohřeb P. Zdeňka Vojtěcha Pospíšila, jehož poslední působiště byla farnost Židenice. Zemřel v Třebíči 2. února 2016 ve věku 83 let.
Foto: Karel Pažourek
25 fotek, 23.1.2016, 151 zobrazení, přidat komentář | děti, zábava
Foto Karel Pažourek
16 fotek, 21.1.2016, 98 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, události, umělecké
21. ledna 2016 koncertoval v DCBL sedmičlenný hudební soubor Cesta.
Foto Karel Pažourek
20 fotek, 3.1.2015, 225 zobrazení, přidat komentář
Živé rytmy pod vedením Mgr. Jany Kubové koncertovaly v neděli 3. ledna 2016 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
7 fotek, 27.9.2015, 84 zobrazení, přidat komentář | lidé
Čtení jmen katolických kněží, vězněných či zavražděných v době 2. světové války, je projekt Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, který je představen u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě (8. května 1945) a u příležitosti státního svátku České republiky Den české státnosti (28. října 1918).
Kardinál Dominik Duka řekl: „Jsem rád, že jména kněží, kteří byli vězněni či zahynuli v době 2. světové války, zazní na více než 70 místech naší vlasti, protože jejich životní postoj pro naši vlast nemůžeme zapomenout." K této začínající tradici se připojila i naše farnost.
K výročnímu dni je to seznam o počtu celkem 325 osob, z nichž u deseti v současnosti probíhá proces blahořečení a jsou krvavými oběťmi nacismu či následně komunismu (např. kardinál Štěpán Trochta, kardinál Josef Beran, pražský augustiniánský převor Augustin František Schubert, P. Richard Henkes, P. Jan Bula, Josef Štemberka, lidický farář a mnoho dalších).
Text a foto: Josef Doležal
80 fotek, 17.10.2015, 1 183 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 15. - 17. října 2015 se konal v Brně Národní eucharistický kongres. Jeho vyvrcholením byla slavná mše svatá na náměstí Svobody v sobotu 17. 10. 2015. Hlavním celebrantem byl papežský delegát, kardinál Paul Josef Cordes. Do Brna se sjelo tisíce poutníků z celé České republiky i ze zahraničí. Po skončení mše svaté se vydal průvod na Zelný trh, kde sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil svátostné požehnání. Obřad byl zakončen českou státní hymnou, kterou zpívali všichni účastníci.

Vom 15. bis 17. Oktober 2015 wurde in Brünn der Tschechische Eucharistische Kongress abgehalten. Sein Höhepunkt war eine feierliche heilige Messe auf dem Freiheitsplatz am 17.10.2015. Hauptzelebrant war der päpstliche Delegat Kardinal Paul Josef Cordes. Aus der ganzen tschechischen Republik und aus dem Ausland sind Tausende Wallfahrer in Brünn zusammengekommen. Nach der Beendigung der heiligen Messe zog eine Prozession zum Zelný trh, wo der Diözesanbischof Mons. Vojtech Cikrle den feierlichen Segen erteilte. Die Feier wurde mit der von allen Teilnehmern gesungenen tschechischen Staatshymne beendet.
Text a foto: Karel Pažourek, Übersetzung: Dr. Robert Bek
59 fotek, 27.9.2015, 422 zobrazení, 6 komentářů
V neděli 27. září 2015 byl v Křižanově na Benešově náměstí slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Mši svaté předsedal Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Bronzovou sochu sv. Zdislavy vytvořil Otmar Oliva. Na architektuře spolupracovali kamenosochař Petr Novák a projektant František Zajíček.
Foto Karel Pažourek
18 fotek, 25.9.2015, 154 zobrazení, přidat komentář
25. září 2015 v kapli v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle večerní mši svatou, při které bylo přijato mezi kandidáty trvalého jáhenství pět mladých mužů. Byl mezi nimi také Ing. Jan Rychtářík z farnosti Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
7 fotek, 20.9.2015, 115 zobrazení, přidat komentář
V neděli odpoledne 20. září 2015 se podával na louce u DCBL pravý burčák.
Foto Karel Pažourek
40 fotek, 19.9.2015, 310 zobrazení, přidat komentář
Hody v Brně - Soběšicích, sobota 19. září 2015. Požehnání u kláštera klarisek udělil P. Filip Jan Rathouský, farář v Brně - Husovicích.
Foto Karel Pažourek
16 fotek, 21.6.2015, 167 zobrazení, přidat komentář
Odborníci ze Středního odborného učiliště Brno navštívili farní den v Lesné. Zájemci se nechali prakticky poučit.
Foto Karel Pažourek
17 fotek, 14.6.2015, 241 zobrazení, přidat komentář | události
V neděli 14. června 2015 se konala poutní mše svatá v kapli sv. Antonína v údolíčku pod Lesnou. Hlavním celebrantem byl P. Robert Mayer OFM, farář v minoritském kostele v Brně. Koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné.
Foto Karel Pažourek
38 fotek, duben 2011 až květen 2015, 347 zobrazení, přidat komentář | události
Prvního května 2015, v den 121. výročí narození bl. Restituty – Heleny Kafkové, přijeli do Brna poutníci z Vídně-Brigittenau a řádové sestry „Hartmanky“ - Františkánky křesťanské lásky v čele s generální představenou sestrou Hildou Daurer. Byly mezi nimi také čtyři jejich spolusestry z kláštera v argentinském Buenos Aires, z nichž sestra Clotilde t. č. vykonává misijní činnost v Paraguayi. Všechny Jihoameričanky se dlouho těšily na rodné město jejich patronky bl. Restituty a s dojetím navštívily její rodné Husovice a křestní kostel v Zábrdovicích. Poutní mši svatou celebroval v Duchovním centru Brno-Lesná farář Pavel Hověz, koncelebroval mladý španělský kněz Daniel Sancho Mengod, kaplan ve Vídni-Brigittenau. Po obědě v Domově pro seniory Okružní v Brně-Lesné se poutníci vydali do Tasovic u Znojma, kde navštívili rodiště sv. Klementa M. Hofbauera, patrona Vídně. Prohlédli si jemu zasvěcený kostel, který byl přestavěn z původního domu rodiny Hofbauerovy.
Text a foto: Karel Pažourek

Am 1. Mai 2015, dem 121. Jahrestag der Geburt von Helene Kafka, der sel. Maria Restituta, besuchten Wallfahrer aus Wien-Brigittenau und einige „Hartmannschwestern“, Angehörige der Ordensgemeinschaft „Franziskanerinnen der christlichen Nächstenliebe“ unter der Leitung ihrer Generaloberin Sr. Hilde Daurer, das Brünner Seelsorgezentrum Brno-Lesná.
Unter den Schwestern waren auch vier Mitschwestern aus dem Kloster in Buenos Aires (Argentinien), von denen Schwester Clotilde derzeit missionarisch in Paraguay tätig ist. Alle Südamerikanerinnen hatten sich schon lange auf den Besuch in der Geburtsstadt ihrer Patronin, der sel. Maria Restituta, gefreut. Voll Rührung besichtigten sie den Geburtsort Husovice und die Taufkirche von Zábrdovice (beide heute Brünn eingemeindet). Die hl. Messe für die Wallfahrer zelebrierten im Seelsorgezentrum Brno-Lesná Pfarrer Pavel Hovez, sowie der junge spanische Priester Daniel Sancho Mengod, derzeit Kaplan in der Brigittakirche im 20. Wiener Gemeindebezirk. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Seniorenzentrum auf der Ringstraße von Brno-Lesná brachen die Wallfahrer nach Tassowitz bei Znaim auf, wo sie das Geburtshaus des hl. Klemens Maria Hofbauer, des Stadtpatrons von Wien, besuchten. Das Wohnhaus der Familie Hofbauer ist vor einigen Jahrzehnten in eine Kirche umgebaut worden, die dem hl. Klemens Maria geweiht ist.
Übertragung: Dr. Robert Bek

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron