Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Čtení jmen katolických kněží, vězněných či zavražděných v době 2. světové války, je projekt Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, který je představen u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě (8. května 1945) a u příležitosti státního svátku České republiky Den české státnosti (28. října 1918).
Kardinál Dominik Duka řekl: „Jsem rád, že jména kněží, kteří byli vězněni či zahynuli v době 2. světové války, zazní na více než 70 místech naší vlasti, protože jejich životní postoj pro naši vlast nemůžeme zapomenout." K této začínající tradici se připojila i naše farnost.
K výročnímu dni je to seznam o počtu celkem 325 osob, z nichž u deseti v současnosti probíhá proces blahořečení a jsou krvavými oběťmi nacismu či následně komunismu (např. kardinál Štěpán Trochta, kardinál Josef Beran, pražský augustiniánský převor Augustin František Schubert, P. Richard Henkes, P. Jan Bula, Josef Štemberka, lidický farář a mnoho dalších).
Text a foto: Josef Doležal
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2015
 • 87 zobrazení
 • 0
 • 00
Ve dnech 15. - 17. října 2015 se konal v Brně Národní eucharistický kongres. Jeho vyvrcholením byla slavná mše svatá na náměstí Svobody v sobotu 17. 10. 2015. Hlavním celebrantem byl papežský delegát, kardinál Paul Josef Cordes. Do Brna se sjelo tisíce poutníků z celé České republiky i ze zahraničí. Po skončení mše svaté se vydal průvod na Zelný trh, kde sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil svátostné požehnání. Obřad byl zakončen českou státní hymnou, kterou zpívali všichni účastníci.

Vom 15. bis 17. Oktober 2015 wurde in Brünn der Tschechische Eucharistische Kongress abgehalten. Sein Höhepunkt war eine feierliche heilige Messe auf dem Freiheitsplatz am 17.10.2015. Hauptzelebrant war der päpstliche Delegat Kardinal Paul Josef Cordes. Aus der ganzen tschechischen Republik und aus dem Ausland sind Tausende Wallfahrer in Brünn zusammengekommen. Nach der Beendigung der heiligen Messe zog eine Prozession zum Zelný trh, wo der Diözesanbischof Mons. Vojtech Cikrle den feierlichen Segen erteilte. Die Feier wurde mit der von allen Teilnehmern gesungenen tschechischen Staatshymne beendet.
Text a foto: Karel Pažourek, Übersetzung: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
 • 17.10.2015
 • 1 187 zobrazení
 • 2
 • 00
V neděli 27. září 2015 byl v Křižanově na Benešově náměstí slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Mši svaté předsedal Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Bronzovou sochu sv. Zdislavy vytvořil Otmar Oliva. Na architektuře spolupracovali kamenosochař Petr Novák a projektant František Zajíček.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 27.9.2015
 • 433 zobrazení
 • 1
 • 66
25. září 2015 v kapli v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle večerní mši svatou, při které bylo přijato mezi kandidáty trvalého jáhenství pět mladých mužů. Byl mezi nimi také Ing. Jan Rychtářík z farnosti Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 25.9.2015
 • 162 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli odpoledne 20. září 2015 se podával na louce u DCBL pravý burčák.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 20.9.2015
 • 118 zobrazení
 • 0
 • 00
Hody v Brně - Soběšicích, sobota 19. září 2015. Požehnání u kláštera klarisek udělil P. Filip Jan Rathouský, farář v Brně - Husovicích.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 19.9.2015
 • 318 zobrazení
 • 1
 • 00
Odborníci ze Středního odborného učiliště Brno navštívili farní den v Lesné. Zájemci se nechali prakticky poučit.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 21.6.2015
 • 169 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 14. června 2015 se konala poutní mše svatá v kapli sv. Antonína v údolíčku pod Lesnou. Hlavním celebrantem byl P. Robert Mayer OFM, farář v minoritském kostele v Brně. Koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2015
 • 255 zobrazení
 • 0
 • 00
Foto: Karel Pažourek
Kategorie: oslavyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.5.2015
 • 248 zobrazení
 • 0
 • 00
Prvního května 2015, v den 121. výročí narození bl. Restituty – Heleny Kafkové, přijeli do Brna poutníci z Vídně-Brigittenau a řádové sestry „Hartmanky“ - Františkánky křesťanské lásky v čele s generální představenou sestrou Hildou Daurer. Byly mezi nimi také čtyři jejich spolusestry z kláštera v argentinském Buenos Aires, z nichž sestra Clotilde t. č. vykonává misijní činnost v Paraguayi. Všechny Jihoameričanky se dlouho těšily na rodné město jejich patronky bl. Restituty a s dojetím navštívily její rodné Husovice a křestní kostel v Zábrdovicích. Poutní mši svatou celebroval v Duchovním centru Brno-Lesná farář Pavel Hověz, koncelebroval mladý španělský kněz Daniel Sancho Mengod, kaplan ve Vídni-Brigittenau. Po obědě v Domově pro seniory Okružní v Brně-Lesné se poutníci vydali do Tasovic u Znojma, kde navštívili rodiště sv. Klementa M. Hofbauera, patrona Vídně. Prohlédli si jemu zasvěcený kostel, který byl přestavěn z původního domu rodiny Hofbauerovy.
Text a foto: Karel Pažourek

Am 1. Mai 2015, dem 121. Jahrestag der Geburt von Helene Kafka, der sel. Maria Restituta, besuchten Wallfahrer aus Wien-Brigittenau und einige „Hartmannschwestern“, Angehörige der Ordensgemeinschaft „Franziskanerinnen der christlichen Nächstenliebe“ unter der Leitung ihrer Generaloberin Sr. Hilde Daurer, das Brünner Seelsorgezentrum Brno-Lesná.
Unter den Schwestern waren auch vier Mitschwestern aus dem Kloster in Buenos Aires (Argentinien), von denen Schwester Clotilde derzeit missionarisch in Paraguay tätig ist. Alle Südamerikanerinnen hatten sich schon lange auf den Besuch in der Geburtsstadt ihrer Patronin, der sel. Maria Restituta, gefreut. Voll Rührung besichtigten sie den Geburtsort Husovice und die Taufkirche von Zábrdovice (beide heute Brünn eingemeindet). Die hl. Messe für die Wallfahrer zelebrierten im Seelsorgezentrum Brno-Lesná Pfarrer Pavel Hovez, sowie der junge spanische Priester Daniel Sancho Mengod, derzeit Kaplan in der Brigittakirche im 20. Wiener Gemeindebezirk. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Seniorenzentrum auf der Ringstraße von Brno-Lesná brachen die Wallfahrer nach Tassowitz bei Znaim auf, wo sie das Geburtshaus des hl. Klemens Maria Hofbauer, des Stadtpatrons von Wien, besuchten. Das Wohnhaus der Familie Hofbauer ist vor einigen Jahrzehnten in eine Kirche umgebaut worden, die dem hl. Klemens Maria geweiht ist.
Übertragung: Dr. Robert Bek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2011 až květen 2015
 • 364 zobrazení
 • 0
 • 00
6. března 2015 oslavil své 40. narozeniny Ing. Jan Rychtářík, akolyta farnosti Brno-Lesná.
Foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 6.3.2015
 • 299 zobrazení
 • 0
 • 00
17. února 2015 v Duchovním centru Brno-Lesná oslavil své 80. narozeniny pater PhDr. Karel Cikrle. Při mši svaté koncelebroval P. Mgr. Pavel Hověz, farář v Lesné a jáhen Mgr. Ing. Pavel Kilian. Oslavenci přišli blahopřát farníci z Lesné a z jiných farností, kde otec Karel dříve působil.
Foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 17.2.2015
 • 785 zobrazení
 • 0
 • 00
Dětský karneval v Duchovním centru Brno-Lesná 7.2.2015 byl motivován životem českého krále Karla IV. Radost a láska roste ze setkávání, můžeme druhé obdarovat třeba jen svou přítomností, úsměvem, ale také přijímat. Takovým setkáním plným lásky a vyzařující radosti těch, kteří se o akci zasloužili i těch, které se jí zúčastnili, byl karneval. A tak se náš pobyt na hradě plném králů, princezen, rytířů, kuchtíků, klaunů, veselých písniček, her a dobrot stal radostnou oslavou Boží Lásky k nám.
Text: Sestra Lenka Edita Navrátilová
Foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 7.2.2015
 • 359 zobrazení
 • 0
 • 00
V kapli svaté Ludmily, v Domově pro seniory v Brně – Lesné, Okružní 29, sloužil pater Karel Cikrle na svátek sv. Štěpána 2014 odpoledne mši svatou. Kaple se nachází ve druhém patře budovy s výhledem do sídliště Lesná. Kulatý svatostánek je ozdoben zlatou stuhou, symbolem umučení sv. Ludmily. Kaple je vyzdobena několika obrázky, na jednom z nich je znázorněna sv. Ludmila. Příjemná atmosféra v kapli byla zvýrazněna vánočním stromečkem, miniaturním keramickým betlémem na obětním stole a příjemnou hudbou a zpěvy. Na varhany hrál Ing. Václav Benda.
Text a foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2014
 • 225 zobrazení
 • 0
 • 00
Na Štědrý den 2014 odpoledne byla na Petrově v Brně sloužena mše svatá pro děti z místní farnosti a z brněnského Klokánku. Mši svatou sloužil P. Václav Hejč, který zaujal všechny děti svým vyprávěním o narození Ježíška. Na závěr slavnosti přenesli malí ministranti sošku s Jezulátkem od obětního stolu do betléma, kam ji uložil P. Václav.
Text a foto: Karel Pažourek
Kategorie: dětiudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 24.12.2014
 • 240 zobrazení
 • 0
 • 00
Foto: Karel Pažourek
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 20.12.2014
 • 223 zobrazení
 • 0
 • 00
10. listopadu 2014 v jezuitském kostele v Brně sloužilo pět kněží mši svatou k oslavě 30. výročí návštěvy Matky Terezy v tomto kostele. Hlavním celebrantem byl P. František Hylmar SJ, koncelebrovali jeho spolubratři P. František Pevný SJ a P. Josef Čupr SJ, dále P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné a P. Martin Bejček OSB, farář v Letonicích. V průběhu mše byl reprodukován zachovalý zvukový záznam promluvy Matky Terezy, tehdy přímo překládané z angličtiny do češtiny. Na závěr slavnosti byla v předsíni kostela odhalena pamětní deska.
Text a foto: Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2014
 • 342 zobrazení
 • 0
 • 00
Farnost Brno-Lesná slavila v neděli 26. října 2014 své patrocinium. Poutní mši svatou celebroval farář Pavel Hověz. Na obětním stole byl umístěn relikviář s ostatky řeholního oděvu blahoslavené M. Restituty, která je patronkou farnosti Brno-Lesná. Při mši svaté a krátce po ní zpíval smíšený sbor z Domžale u Lublaně (Slovinsko).
Text a foto: Karel Pažourek
Die Pfarre Brno-Lesná feierte Sonntag, den 26. Oktober 2014 ihr Patrozinium. Pfarrer Pavel Hověz feierte den Festgottesdienst. Auf dem Opfertisch befand sich auch das Reliquiar mit Kleidungsresten der seligen Maria Restituta, der Patronin der Pfarre Brno-Lesná. Während und nach der hl. Messe sang ein Chor aus Domžale bei Laibach (Slowenien).
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
 • 26.10.2014
 • 253 zobrazení
 • 0
 • 00
Jablonecká Česká mincovna a.s. vydala 20. října 2014 platinovou medaili s motivem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Autorem medaile je Jaroslav Bejvl z Děčína. Jedná se o investiční záležitost, cena za kus je přes 700 tisíc Kč.
Více zde: http://www.biskupstvi.cz/2014-10-20-katedrala-sv-petra-a-pavla-v-brne-na-platinove-medaili
Text a foto: Karel Pažourek
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 20.10.2014
 • 75 zobrazení
 • 0
 • 00
V zaplněném jezuitském kostele v Brně koncertoval na nových varhanách 14. října 2014 hlavní varhaník vídeňského dómu sv. Štěpána, Ernst Wally. Po koncertě se sešel s pořadateli koncertu a se svými blízkými přímo u varhan na kůru.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 gab Herr Ernst Wally, Hauptorganist an St. Stephan in Wien, in der vollen Jesuitenkirche von Brünn ein Konzert auf der neuen Orgel. Nach dem Konzert kam es direkt auf dem Chor neben der Orgel zu einer Begegnung zwischen ihm, seiner Begleitung und den Veranstaltern des Konzertes.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • srpen až říjen 2014
 • 433 zobrazení
 • 2
 • 44
14. října 2014 přijeli do Brna aktivisté Restituta Forum Wien, paní Inge Buder a Dr. Ernst Tittel. Krátce se zastavili také v Duchovním centru Brno-Lesná. Zajímali se o stavbu budoucího kostela bl. Restituty v Lesné.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 kamen Mitarbeiter des Restituta Forums Wien, Frau Inge Buder und Herr Dr. Ernst Tittel nach Brünn und besuchten auch kurz das Seelsorgezentrum Brno-Lesná. Ihr Interesse galt der zukünftigen Errichtung einer der seligen Maria Restituta gewidmeten Kirche.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 14.10.2014
 • 171 zobrazení
 • 0
 • 22
V neděli 5. října 2014 oslavila farnost Brno-Lesná 10. výročí svého Duchovního centra, nesoucího jméno ctihodného P. Martina Středy SJ a bahoslavené M. Restituty. Hlavním celebrantem mše svaté byl P. Vojtěch Suchý SJ. Koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Při odpoledním koncertu vystupoval pěvecký sbor z Tuřan a místní sbor Živé rytmy. Text a foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2002 až říjen 2014
 • 373 zobrazení
 • 0
 • 00
5. října 2014 v Brně byl po rekonstrukci znovu vysvěcen a obnoven řeckokatolický kostel sv. Josefa, jenž byl od roku 1994 z technických důvodů uzavřen. Za přítomnosti biskupa brněnské diecéze Mons. Vojtěcha Cikrleho kostel vysvětil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Bohoslužby budou v tomto kostele slouženy každou neděli v 8:30 ve staroslověnštině a v 10:15 v ukrajinštině.
Text: Karel Pažourek
Foto: Ing. Vít Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2014
 • 312 zobrazení
 • 0
 • 00
18. září 2014 přivezli do Brna duchovní správci z francouzského Arsu - P.Vollaud a P.Varin - relikvii svatého Jana Marie Vianneye. Při slavnostní mši svaté, kterou na Petrově celebroval sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, byla relikvie vystavena před obětním stolem. K uctění relikvie vzácného světce se do katedrály sjelo na 70 kněží a velké množství věřících z brněnského okolí.
Foto: Karel Pažourek a David Sís
více  Zavřít popis alba 
 • 18.9.2014
 • 241 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.dcbl.rajce.idnes.cz

Aktivní od

14. září 2005

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama