Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz

Proměňte svá alba ve fotoknihu

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

4 fotky, 21.7.2018, 158 zobrazení, přidat komentář
21. července 2018 zbývá k dokončení celkové výšky věže budoucího kostela bl. Restituty v Brně - Lesné již jen malý kousek.
Foto Karel Pažourek
39 fotek, říjen 2016 až červen 2018, 151 zobrazení, přidat komentář | události
30. června 2018 se 40 poutníků z Brna vypravilo autobusem do Vídně. V klášteře – mateřinci františkánek (sester Hartmanek) si prohlédli moderní výstavu o životě blahoslavené Marie Restituty. Odpoledne se zúčastnili slavnostní bohoslužby v kostele Maria am Gestade. Hlavním celebrantem byl P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, biskupský vikář z diecéze Eisenstadt. Koncelebrovali čtyři kněží, mezi nimi P. Pavel Hověz, farář z Brna-Lesné.
Foto Karel Pažourek
Wien: 20. Jahrestag der Seligsprechung der seligen Maria Restituta
Am 30. Juni 2018 machten sich 40 Pilger mit dem Autobus von Brünn nach Wien auf den Weg. Im Kloster der Franziskanerinnen (Hartmannschwestern) haben sie die moderne Ausstellung über das Leben der seligen Maria Restituta besichtigt. Am Nachmittag nahmen sie am Gottesdienst in der Kirche Maria am Gestade teil. Der Hauptzelebrant war P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, Bischofsvikar in der Diözese Eisenstadt. Es feierten vier Priester mit, darunter P. Pavel Hověz, der Pfarrer aus Brno-Lesna.
Übersetzung Theresa Kalchhauser, BA (Studentin)
8 fotek, 24.6.2018, 198 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
V neděli 24. června 2018 v poledne byla na stavbě kostela blahoslavené Restituty v Brně - Lesné pro veřejnost hodinová prohlídka staveniště. Informace podával stavbyvedoucí Jiří Staněk a farář P. Pavel Hověz. Zúčastnilo se témeř 200 návštěvníků.
Foto Karel Pažourek
12 fotek, 18.6.2018, 19 zobrazení, přidat komentář | události
V katedrále sv. Martina v Bratislavě byla slavnostně zahájena výstava velkoplošných fotografií společnosti Člověk a víra pod záštitou J.E. Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa a primase bratislavského.
Foto Karel Pažourek
8 fotek, 17.6.2018, 66 zobrazení, přidat komentář | události
Farní pouť v neděli 17. června 2018 u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné.
Foto: Ing. Bc. Elen Číková
1 fotka, 7.6.2018, 50 zobrazení, přidat komentář
Hudební skupina CESTA koncertovala 7. června 2018 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto mobil Josef Chvíla
4 fotky, 3.6.2018, 69 zobrazení, přidat komentář | události
Farnost Brno-Lesná navštívili v neděli 3. června 2018 hosté z Německa. Před slavnostním prvním svatým přijímání místních dětí si prohlédli staveniště budoucího kostela bl. Restituty a s farářem P. Pavlem Hovězem debatovali o životě farnosti. Závěrem přislíbili finanční dar ve prospěch stavby kostela.
Na poslední fotce zleva: 1) Hans-Joachim Eisert - člen spolkového předsednictva Ackermann-Gemeinde, místopředseda Ackermann-Gemeinde v diecézi Stuttgart,
2) Opat Dr. Emmeram Kränkl - patron Sociálního díla Ackermann-Gemeinde ("Sozialwerk") 3) P. Hověz - farář v Brně -Lesné, 4) Christoph Lippert - jednatel Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 5) Ursula Lippert - předsedkyně Ackermann-Gemeinde v diecézi Bamberg, 6) Matthias Dörr - spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, 7) Marie Smolková - vedoucí kanceláře Ackermann-Gemeinde München.
Foto Karel Pažourek
28 fotek, 3.6.2018, 130 zobrazení, přidat komentář
V neděli 3. června 2018 přijalo ve farnosti Brno-Lesná devět dětí první svaté přijímání.
Foto Karel Pažourek
16 fotek, jaro, 58 zobrazení, přidat komentář | cestování
Dne 8. května 2018, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se konala tradiční pouť do baziliky Mariazell, která se nachází v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Z duchovních představitelů se účastnili R.D. Mgr. Roman Kubín (biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi), farář Ignác Majvald a bratr Justin Majvald (františkáni z Husovic) a řádová sestřička ze Znojma. Této tradiční pouti se účastnilo 96 poutníků (2 autobusy – pod vedením Ing. Marie Barančicové a Ing. Marie Číkové) především z farností Lesná, Husovice a Soběšice.
V údolí Wachau se zastavilo na poutním místě - Maria Taferl. Dále se pokračovalo do Mariazell, kde byla v bazilice česká mše svatá, kterou sloužili otec Kubín a otec Ignác. Při mši svaté hráli hudebníci z řad poutníků (varhany – Jiří Faldík a Mgr. Jaroslava Stejskalová; housle – Klára Čermáková; kytary – Václav Buchta a Ing. Bc. Elen Číková). Na začátku mše byly otci Václavovi (zástupce baziliky Mariazell) předány dary - svíčka s vranovskou Madonou (kterou vyrobily sestřičky klarisky ze Soběšic pod vedením představené sestry Benedicty) a moravská slivovice. Na poutním místě bylo možno se pomodlit křížovou cestu, nabrat vodu a „pokochat“ se malebnou přírodou. Na zpáteční cestě se navštívil kartuziánský klášter v Gamingu. S Boží pomocí a dobrým týmem se pouť vydařila.
Dá-li Pán, za rok by se opět jelo na tradiční pouť do Mariazell.
Text Elen Číková
Foto Tomáš Pavlík , Marie Číková
10 fotek, 19.5.2017, 65 zobrazení, přidat komentář
19. května 2018 byla v kostele sv. Jakuba v Brně slavnostně zahájena putovní výstva velkoplošných snímků od fotografů celostátního spolku Člověk a víra. Výstavu oficiálně zahájil vedoucí fotograf ČaV brněnské diecéze Petr Polanský. Přítomným fotografům a jejich rodinným příslušníkům udělili společně požehnání brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul a biskup Apoštolské církve Martin Mondal z Kolína. Své požehnání připojil také pater Zdeněk Jančařík, SDB, ředitel komunity salesiánů v Brně-Žabovřeskách a šéfredaktor Salesiánského magazínu. Vernisáž hudebně doprovodila salesiánská schola z Brna-Žabovřesk.
Foto Karel Pažourek
7 fotek, jaro, 27 zobrazení, přidat komentář
V dubnu 2018 navštívil honorární konzul Rakouské republiky, pan Mag. Georg Stöger městskou část Brno-Sever. Při té příležitosti si prohlédl mj. také stavbu kostela blahoslavené Restituty v Lesné. O historii a průběhu stavby ho informoval místní farář, pater Pavel Hověz, který později navštívil rakouského diplomata v úřadovně konzulátu na Dominikánském náměstí v Brně.
Foto Karel Pažourek
10 fotek, 24.4.2018, 226 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Na snímcích z 24. dubna 2018 je vidět zvenčí i zevnitř prvních 7 m trojboké zvonice u budoucího kruhového kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. V podzemní garáži je vidět zakotvení jeřábu, v koutě patu zvonice a nouzový východ a ve východní stěně budoucí vjezd ze staré garáže.
Auf den Aufnahmen vom 24. April 2018 sieht man von außen und von innen die ersten 7m des dreiseitigen Glockenturms bei der zukünftigen kreisförmigen Kirche des sel. Restituta in Brno-Lesná. In der unterirdischen Garage sind die Verankerung des Krans, in der Ecke das untere Ende des Glockenturms und der Notausgang, sowie in der Ostwand die zukünftige Einfahrt aus der alten Garage zu sehen.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
16 fotek, 9.4.2018, 131 zobrazení, přidat komentář | události
8. dubna 1968 tragicky zahynulo při stavbě kinokavárny v Brně - Čených Polích sedm stavbařů. Po padesáti letech se na místě této smutné události sešli někteří potomci zahynulých spolu s obecními a městskými zastupitely. Krátký proslov přednesli Mgr. Martin Maleček, starosta Brno-Sever a Mgr. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné. Mimořádně se též zúčastnil honorární konzul Rakouské republiky v Brně, Mag. Georg Stöger, který následně navštívil stavbu kostela bl. Restituty v Brně - Lesné.
Foto Karel Pažourek
9 fotek, letos v březnu, 255 zobrazení, přidat komentář | práce
Na začátku března 2018 byla na stavbě kostela v Brně - Lesné dokončena montáž ocelového roštu na stropech podzemní garáže a farních obytných místností a postupně byla celá plocha zabetonována. Dne 9. března navštívil farnost Lesná ředitel Sudetoněmecké kanceláře v Praze, pan Peter Barton a v doprovodu faráře P. Pavla Hověze si prohlédl staveniště. Zřetelná je kruhová podlaha budoucího kostela.
Foto Karel Pažourek
9 fotek, zima 2017/2018, 256 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Ani na začátku února nepolevila činnost na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné.
Foto Karel Pažourek
12 fotek, 27.1.2018, 91 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 27. ledna 2018 uspořádali dobří lidé v Duchovním centru Brno-Lesná odpolední karneval pro děti.
Foto Karel Pažourek
17 fotek, letos v lednu, 245 zobrazení, přidat komentář | práce
Ocelové výztuže, bednění a první část hotových betonových stěn velké suterénní garáže, která bude pod kostelem. Cihlové stěny farních místností. Příprava na likvidaci nepotřebné stěny u původní budovy. Na snímku STA_9894ad vlevo je vidět zaoblené bednění. Takový bude oblouk válcového pláště kostela o průměru 25 m nad cihlovými farními místnostmi a nad garáží.
25. ledna 2018 přidáno 7 dalších snímků.
Foto Karel Pažourek
Předešlé snímky můžete vidět zde: http://www.rajce.net/a14785503 , http://www.rajce.net/a14761500 , http://www.rajce.net/a14736677 , http://www.rajce.net/a14679782 , http://www.rajce.net/a14635743 , http://www.rajce.net/a14573211 , http://www.rajce.net/a14396344 ,
8 fotek, prosinec 2017, 274 zobrazení, přidat komentář
Sněhový poprašek a odpolední teplota -3°C. Přesto práce před Vánocemi úspěšně pokračovaly. Kolem prostoru pro podzemní garáže vyrůstají ocelové výztuže pro svislé stěny. Cihlami obestavěný prostor jsou budoucí farní obytné místnosti s kulatou soukromou kapličkou, vše pod podlahou kostela. Bourá se nepotřebné schodiště na střechu DCBL a dojde i na nepotřebnou stěnu. Tudy povede přístup k novému kostelu. Dvě poslední fotky jsou ze dne 24. 12. 2017.
Zahájení stavby 21. 8. 2017 můžete vidět zde: http://www.rajce.net/a14396344
Foto Karel Pažourek
9 fotek, 9.12.2017, 157 zobrazení, přidat komentář
Adventní duchovní obnovu ve farnosti Brno-Lesná vedl pater Jindřich Čoupek, farář v Příměticích u Znojma. Svoje přednášky prokládal hudbou a zpěvem. Závěrečné požehnání udělil pater Pavel Hověz, farář v Lesné.
Foto Karel Pažourek
11 fotek, prosinec 2017, 260 zobrazení, přidat komentář
Kontinuální betonování základní železobetonové desky končilo pozdě v noci. Následně bylo započato se zdivem budoucích obytných místností pod kostelem. Velká čtvercová plocha je podlaha budoucích garáží pod kostelem. Poslední snímek je z neděle 10. prosince 2017 z 12. patra sousedního domu.
Foto Karel Pažourek

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.