Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Postup stavby od února do konce března 2019.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • únor až březen
 • 258 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 17. února 2019 při mši svaté v DCBL oslavil P. Karel Cikrle své 84. narozeniny a 11. výročí své kněžské služby ve farnosti Brno-Lesná. Jménem celé farnosti mu blahopřál místní farář P. Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 17.2.2019
 • 112 zobrazení
 • 0
 • 00
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 16.2.2019
 • 148 zobrazení
 • 0
 • 00
Příprava bednění pro železobetonovou vnitřní rampu pod budoucím kruhovým oknem a stropem.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 30.1.2019
 • 264 zobrazení
 • 0
 • 00
Na podporu stavby kostela bl. M. Restituty uspořádala kapela Mr. Swing Brno v neděli 20. ledna 2019 benefiční koncert v Duchovním centru Brno-Lesná. Na programu byly české i anglické písně včetně melodií Glenna Millera. Za vystoupení hudebníkům poděkoval místní farář Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 20.1.2019
 • 47 zobrazení
 • 2
 • 00
Několik snímků ze staveniště kostela bl. M. Restituty v Brně - Lesné na konci roku 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život. V mokrém interiéru jsou patrny dva budoucí kůry, jeden pro varhany, druhý pro zpěváky. Svislý šípovitý otvor je vchod do budoucího svatostánku. U robustního sloupu je vidět vchod do budoucí sakristie a příchod ze starší červené budovy - duchovního centra. Výška svislých stěn je asi 40% budoucí výšky.
Einige Fotos von der Baustelle der Kirche zur sel. Maria Restituta in Brno-Lesná gegen Ende 2018. Die griechischen Buchstaben auf dem Turm bedeuten: Lotrecht FOS = Licht, waagrecht ZOE = Leben. Im nassen Inneren sieht man die zwei zukünftigen Chöre, einen für die Orgel, einen zweiten für die Sänger. Die lotrechte pfeilförmige Öffnung ist der Eingang zum zukünftigen Tabernakel. Bei der robusten Säule kann man den Eingang in die zukünftige Sakristei und den Zugang aus dem älteren roten Gebäude, dem Seelsorgezentrum sehen. Die Höhe der lotrechten Wände beträgt ungefähr 40% der zukünftigen Höhe.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad až prosinec 2018
 • 83 zobrazení
 • 3
 • 00
Pod vedením Mgr. Jany Kubové koncertoval hudební a pěvecký soubor Živé rytmy v neděli 6. ledna 2019 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2019
 • 71 zobrazení
 • 0
 • 00
V brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnil pohřeb misionáře P. Jana Palackého SJ, který zemřel 31. 12. 2018 ve věku 81 let. Se zesnulým se rozloučili mj. také kněží řeckokatolické církve. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské římskokatolické diecéze. Provinciál P. Josef Stuchlý SJ ve svém kázání mluvil o životě svého řádového spolubratra. Po obřadech byla rakev se zesnulým uložena v hrobce jezuitského kostela.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 5.1.2019
 • 167 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 9. prosince 2018 se v Duchovním centru Brno-Lesná uskutečnila mikulášská besídka pro děti.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2018
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 00
Staveniště kostela bl. Restituty dne 8. prosince 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 8.12.2018
 • 166 zobrazení
 • 0
 • 00
První adventní neděli, 2. prosince 2018, požehnal trvalý jáhen MUDr. René Caha opravenou zvonici v Brně-Soběšicích.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2018
 • 89 zobrazení
 • 0
 • 00
Jedny z posledních slunečních listopadových paprsků na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Na vrcholu věže je krychlová komora, rozdělená pro budoucí zvonohru a pro vyhlídkový prostor. V dutině věže bude kovové točité schodiště. Naproti budoucích vstupních dveří do kostela je v jižní stěně šípovitý vstup do budoucího svatostánku. Vedlejší červená budova je Duchovní centrum Brno-Lesná z roku 2004.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2018
 • 152 zobrazení
 • 0
 • 00
Farnost Brno-Lesná si každoročně připomíná 29. října svoji patronku, řádovou zdravotní sestru bl. Restitutu v den jejího odsouzení k trestu smrti ve Vídni v roce 1942. V neděli 28.10.2018 byla krátce otevřena stavba nového kostela bl. Restituty a večer byla v DCBL sloužena poutní mše svatá za účasti zdravotníků. Hlavním celebrantem byl dřívější jezuitský provinciál P. Vojtěch Suchý SJ. Koncelebrovali P. Leo Zerhau a P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Přisluhoval trvalý jáhen Jiří Maxa. Na obětním stole byla vystavena relikvie bl. Restituty, kterou darovaly františkánky křesťanské lásky z kláštera ve Vídni.
Die Pfarre Brno-Lesná erinnert sich in jedem Jahr am 29. Oktober an ihre Patronin, die sel. Ordens- und Krankenschwester Maria Restituta, die an diesem Tag im Jahre 1942 in Wien zum Tode verurteilt worden ist. Sonntag, den 28.10.2018 war das neue Kirchengebäude der sel. Restituta kurz geöffnet und im DCBL-Zentrum wurde eine Wallfahrermesse gefeiert, an der Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich teilnahmen. Hauptzelebrant war der frühere Jesuitenprovinzial P. Vojtěch Suchý SJ, Konzelebranten waren P. Leo Zerhau und P. Pavel Hověz, der Pfarrer von Brno-Lesná. Es ministrierte der ständige Diakon Jiří Maxa. Auf dem Opfergabentisch war eine Reliquie der sel. Restituta ausgestellt, die von den Franziskanerinnen der Christlichen Nächstenliebe aus deren Kloster in Wien geschenkt worden war.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2018
 • 132 zobrazení
 • 0
 • 00
Na druhém snímku se zřetelně rýsuje plocha budoucího kůru. Na věži je patrný kulatý otvor pro spirálovité kovové schodiště. Nádherný výhled z věže oceňuje farář P. Pavel Hověz. V neděli 30. září 2018 byla tradiční farní ochutnávka burčáku - tentokrát v podzemní garáži. Na třech posledních snímcích je patrný budoucí vchod do kostela.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • loni na podzim
 • 131 zobrazení
 • 0
 • 00
Bohoslužba v římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh v neděli 5. srpna 2018. Celebrantem mše svaté byl kaplan P. Jiří Marek Kotrba. Tvůrcem architektonického návrhu kostela je Ing. arch. Marek Štěpán z Brna. Kostel požehnal 25. 5. 2004 biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Půdorys chrámu je elypsovitý 31 x 25 m, výška věže 30 m, 3 zvony z r. 2005.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2018
 • 150 zobrazení
 • 0
 • 00
Právě před rokem zahájila firma JB Stavební své práce na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Všichni, kteří stavbu sledujeme, zvědavě očekáváme, jak asi budou vypadat svislé stěny této rotundy a jaký bude vnitřek věže. Na těchto snímcích můžeme vidět část jižní stěny kostela, kde se zrovna nachází lichoběžníkovitý vstup do budoucího svatostánku. Na vrcholu věže je vidět průhledový kříž a uvnitř věže betonové příčky na uchycení kovového schodiště.
Foto Karel Pažourek
Gerade vor einem Jahr hat die Baufirma JB mit ihren Arbeiten an der Errichtung der Kirche der seligen Restituta in Brno-Lesná begonnen. Wir alle, die wir die Erbauung verfolgen, erwarten voll Neugier, wie die lotrechten Wände dieses Rundbaues aussehen werden und wie zum Beispiel das Innere des Turmes sein wird. Auf diesen Aufnahmen können wir einen Teil der Südmauer der Kirche sehen, an der sich gerade der trapezförmige Eingang in das zukünftige Gotteshaus befindet. Oben auf dem Turm ist ein durchsichtiges Kreuz und innerhalb des Turmes sind die Betonscheidewände für das Stiegenhaus aus Metall zu sehen.
Übersetzung Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 191 zobrazení
 • 1
 • 00
21. července 2018 zbývá k dokončení celkové výšky věže budoucího kostela bl. Restituty v Brně - Lesné již jen malý kousek.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2018
 • 267 zobrazení
 • 0
 • 00
30. června 2018 se 40 poutníků z Brna vypravilo autobusem do Vídně. V klášteře – mateřinci františkánek (sester Hartmanek) si prohlédli moderní výstavu o životě blahoslavené Marie Restituty. Odpoledne se zúčastnili slavnostní bohoslužby v kostele Maria am Gestade. Hlavním celebrantem byl P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, biskupský vikář z diecéze Eisenstadt. Koncelebrovali čtyři kněží, mezi nimi P. Pavel Hověz, farář z Brna-Lesné.
Foto Karel Pažourek
Wien: 20. Jahrestag der Seligsprechung der seligen Maria Restituta
Am 30. Juni 2018 machten sich 40 Pilger mit dem Autobus von Brünn nach Wien auf den Weg. Im Kloster der Franziskanerinnen (Hartmannschwestern) haben sie die moderne Ausstellung über das Leben der seligen Maria Restituta besichtigt. Am Nachmittag nahmen sie am Gottesdienst in der Kirche Maria am Gestade teil. Der Hauptzelebrant war P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, Bischofsvikar in der Diözese Eisenstadt. Es feierten vier Priester mit, darunter P. Pavel Hověz, der Pfarrer aus Brno-Lesna.
Übersetzung Theresa Kalchhauser, BA (Studentin)
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2016 až červen 2018
 • 199 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 24. června 2018 v poledne byla na stavbě kostela blahoslavené Restituty v Brně - Lesné pro veřejnost hodinová prohlídka staveniště. Informace podával stavbyvedoucí Jiří Staněk a farář P. Pavel Hověz. Zúčastnilo se témeř 200 návštěvníků.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 24.6.2018
 • 268 zobrazení
 • 0
 • 00
V katedrále sv. Martina v Bratislavě byla slavnostně zahájena výstava velkoplošných fotografií společnosti Člověk a víra pod záštitou J.E. Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa a primase bratislavského.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2018
 • 32 zobrazení
 • 0
 • 00
Farní pouť v neděli 17. června 2018 u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné.
Foto: Ing. Bc. Elen Číková
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2018
 • 109 zobrazení
 • 0
 • 00
Hudební skupina CESTA koncertovala 7. června 2018 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto mobil Josef Chvíla
více  Zavřít popis alba 
 • 7.6.2018
 • 66 zobrazení
 • 0
 • 00
Farnost Brno-Lesná navštívili v neděli 3. června 2018 hosté z Německa. Před slavnostním prvním svatým přijímání místních dětí si prohlédli staveniště budoucího kostela bl. Restituty a s farářem P. Pavlem Hovězem debatovali o životě farnosti. Závěrem přislíbili finanční dar ve prospěch stavby kostela.
Na poslední fotce zleva: 1) Hans-Joachim Eisert - člen spolkového předsednictva Ackermann-Gemeinde, místopředseda Ackermann-Gemeinde v diecézi Stuttgart,
2) Opat Dr. Emmeram Kränkl - patron Sociálního díla Ackermann-Gemeinde ("Sozialwerk") 3) P. Hověz - farář v Brně -Lesné, 4) Christoph Lippert - jednatel Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 5) Ursula Lippert - předsedkyně Ackermann-Gemeinde v diecézi Bamberg, 6) Matthias Dörr - spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, 7) Marie Smolková - vedoucí kanceláře Ackermann-Gemeinde München.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2018
 • 97 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 3. června 2018 přijalo ve farnosti Brno-Lesná devět dětí první svaté přijímání.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2018
 • 191 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.dcbl.rajce.idnes.cz

Aktivní od

14. září 2005

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama