Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Železobetonová střecha (strop) kostela v Brně-Lesné na konci května 2019.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 75 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 19. května 2019 se konal farní den ŘKF Brno-Lesná. Z důvodu stavby kostela na pozemku v Lesné se uskutečnilo setkání farníků na zahradě Orlovny Brno-Husovice.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 19.5.2019
 • 84 zobrazení
 • 0
 • 00
Při mši svaté 13. května 2019 oslavili farníci v Brně-Lesné 65. narozeniny svého faráře P. Pavla Hověze. Hlavním celebrantem byl P. Karel Cikrle. Originálním darem jubilantovi od celé farnosti je zvon sv. Antonín, který bude mezi dalšími umístěn ve zvonohře na budované zvonici a bude na něm uvedeno jméno patrona zvonu, P. Pavel Hověz. Maketa zvonu byla vyrobena tiskárnou 3 D. Jubilantovi přišla blahopřát i skupina jezuitů a prohlédla si staveniště nového kostela.

Bei der hl Messe am 13. Mai 2019 haben die Pfarrangehörigen von Brno-Lesná den 65. Geburtstag ihres Pfarrers P. Pavel Hovez gefeiert. Hauptzelebrant war P. Karel Cikrle. Das originelle Geschenk von der ganzen Pfarre ist die Glocke Heiliger Antonius, die mit anderen im Glockenspiel im errichteten Glockenturm eingebaut und auf welcher der Name P. Pavel Hovez als des Patrons der Glocke angebracht wird. Das Modell für die Glocke wurde durch 3D-Druck hergestellt. Dem Jubilar gratulierte auch eine Gruppe von Jesuiten, die überdies die Baustelle der neuen Kirche besichtigte.
Text + Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 13.5.2019
 • 212 zobrazení
 • 0
 • 00
ŘK farnost Brno-Lesná oslavila 1. května 2019 při česko-německé mši svaté 125. výročí narození své patronky, brněnské rodačky bl. Restituty, zavražděné nacisty v r. 1943 ve Vídni. Hlavním celebrantem byl P. Marian Rudolf Kosík, OPraem, opat premonstrátského kláštera v Nové Říši. Koncelebrovalo 6 kněží včetně místního faráře P. Pavla Hověze. Slavnosti se zúčastnily řádové sestry františkánky křesťanské lásky z Vídně a poutníci ze spřátelené farnosti Vídeň- Brigittenau s farářem P. Wolfgangem Seyboldem. Přítomni byli také zástupci brněnského veřejného života: Mgr. Martin Maleček - starosta ÚMČ Brno-Sever, Mgr. Miriam Kolářová - místostarostka ÚMČ Brno-Sever a Mgr. Jaroslav Suchý - radní z Magistrátu města Brna. Všichni účastníci si krátce prohlédli stavbu nového kostela, který bude zasvěcen bl. Restitutě. Hosté z Vídně zavítali též do kláštera klarisek v Soběšicích, kde je pozdravila představená sestra Benedicta a zajeli do poutního místa Vranov u Brna. O historii tamního kostela Narození Panny Marie je informovala Mgr. Miriam Kolářová.

Die röm.-kath. Pfarre Brünn-Lesná feierte am 1. Mai 2019 mit einer tschechisch-deutschen hl. Messe den 125. Geburtstag ihrer Patronin, der in Brünn geborenen sel. Restituta, die im Jahre 1943 in Wien vom NS-Regime hingerichtet worden ist. Hauptzelebrant war P. Marian Rudolf Kosik OPraem, der Abt des Prämonstratenserklosters von Nová Říše. Sechs Priester einschließlich des örtlichen Pfarrers P. Pavel Hověz konzelebrierten. An der Feier nahmen auch Franziskanerinnen des Ordens von der Christlichen Nächstenliebe in Wien sowie Pilger aus der befreundeten Pfarre Wien-Brigittenau mit Pfarrer Wolfgang Seybold teil. Anwesend waren weiters Vertreter des Brünner öffentlichen Lebens: Mgr. Martin Maleček, Bezirksvorsteher des Stadtteils Brünn-Nord, seine Stellvertreterin Mgr. Miriam Kolářová und Mgr. Jaroslav Suchý, Ratsherr vom Magistrat der Stadt Brünn. Alle Teilnehmer besichtigten kurz die Baustelle der neuen Kirche, die der sel. Restituta geweiht werden wird. Die Gäste aus Wien besuchten auch das Klarissinnenkloster in Soběšice, wo sie von der Schwester Oberin Benedicta begrüßt wurden. Weiters fuhren sie noch in den Wallfahrtsort Vranov bei Brünn. Über die Geschichte der dortigen Kirche Maria Geburt wurden sie von Mgr. Miriam Kolářová informiert.
Text + Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2016 až květen 2019
 • 158 zobrazení
 • 1
 • 00
Postup stavby stropu - střechy kostela bl. Restituty v Brně - Lesné v dubnu 2019.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 258 zobrazení
 • 0
 • 00
Postup stavby od února do konce března 2019.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • únor až březen
 • 315 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 17. února 2019 při mši svaté v DCBL oslavil P. Karel Cikrle své 84. narozeniny a 11. výročí své kněžské služby ve farnosti Brno-Lesná. Jménem celé farnosti mu blahopřál místní farář P. Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 17.2.2019
 • 136 zobrazení
 • 0
 • 00
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 16.2.2019
 • 183 zobrazení
 • 0
 • 00
Příprava bednění pro železobetonovou vnitřní rampu pod budoucím kruhovým oknem a stropem.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 30.1.2019
 • 284 zobrazení
 • 0
 • 00
Na podporu stavby kostela bl. M. Restituty uspořádala kapela Mr. Swing Brno v neděli 20. ledna 2019 benefiční koncert v Duchovním centru Brno-Lesná. Na programu byly české i anglické písně včetně melodií Glenna Millera. Za vystoupení hudebníkům poděkoval místní farář Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 20.1.2019
 • 55 zobrazení
 • 2
 • 00
Několik snímků ze staveniště kostela bl. M. Restituty v Brně - Lesné na konci roku 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život. V mokrém interiéru jsou patrny dva budoucí kůry, jeden pro varhany, druhý pro zpěváky. Svislý šípovitý otvor je vchod do budoucího svatostánku. U robustního sloupu je vidět vchod do budoucí sakristie a příchod ze starší červené budovy - duchovního centra. Výška svislých stěn je asi 40% budoucí výšky.
Einige Fotos von der Baustelle der Kirche zur sel. Maria Restituta in Brno-Lesná gegen Ende 2018. Die griechischen Buchstaben auf dem Turm bedeuten: Lotrecht FOS = Licht, waagrecht ZOE = Leben. Im nassen Inneren sieht man die zwei zukünftigen Chöre, einen für die Orgel, einen zweiten für die Sänger. Die lotrechte pfeilförmige Öffnung ist der Eingang zum zukünftigen Tabernakel. Bei der robusten Säule kann man den Eingang in die zukünftige Sakristei und den Zugang aus dem älteren roten Gebäude, dem Seelsorgezentrum sehen. Die Höhe der lotrechten Wände beträgt ungefähr 40% der zukünftigen Höhe.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad až prosinec 2018
 • 92 zobrazení
 • 3
 • 00
Pod vedením Mgr. Jany Kubové koncertoval hudební a pěvecký soubor Živé rytmy v neděli 6. ledna 2019 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2019
 • 79 zobrazení
 • 0
 • 00
V brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnil pohřeb misionáře P. Jana Palackého SJ, který zemřel 31. 12. 2018 ve věku 81 let. Se zesnulým se rozloučili mj. také kněží řeckokatolické církve. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské římskokatolické diecéze. Provinciál P. Josef Stuchlý SJ ve svém kázání mluvil o životě svého řádového spolubratra. Po obřadech byla rakev se zesnulým uložena v hrobce jezuitského kostela.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 5.1.2019
 • 202 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 9. prosince 2018 se v Duchovním centru Brno-Lesná uskutečnila mikulášská besídka pro děti.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2018
 • 60 zobrazení
 • 0
 • 00
Staveniště kostela bl. Restituty dne 8. prosince 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 8.12.2018
 • 179 zobrazení
 • 0
 • 00
První adventní neděli, 2. prosince 2018, požehnal trvalý jáhen MUDr. René Caha opravenou zvonici v Brně-Soběšicích.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2018
 • 96 zobrazení
 • 0
 • 00
Jedny z posledních slunečních listopadových paprsků na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Na vrcholu věže je krychlová komora, rozdělená pro budoucí zvonohru a pro vyhlídkový prostor. V dutině věže bude kovové točité schodiště. Naproti budoucích vstupních dveří do kostela je v jižní stěně šípovitý vstup do budoucího svatostánku. Vedlejší červená budova je Duchovní centrum Brno-Lesná z roku 2004.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2018
 • 160 zobrazení
 • 0
 • 00
Farnost Brno-Lesná si každoročně připomíná 29. října svoji patronku, řádovou zdravotní sestru bl. Restitutu v den jejího odsouzení k trestu smrti ve Vídni v roce 1942. V neděli 28.10.2018 byla krátce otevřena stavba nového kostela bl. Restituty a večer byla v DCBL sloužena poutní mše svatá za účasti zdravotníků. Hlavním celebrantem byl dřívější jezuitský provinciál P. Vojtěch Suchý SJ. Koncelebrovali P. Leo Zerhau a P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Přisluhoval trvalý jáhen Jiří Maxa. Na obětním stole byla vystavena relikvie bl. Restituty, kterou darovaly františkánky křesťanské lásky z kláštera ve Vídni.
Die Pfarre Brno-Lesná erinnert sich in jedem Jahr am 29. Oktober an ihre Patronin, die sel. Ordens- und Krankenschwester Maria Restituta, die an diesem Tag im Jahre 1942 in Wien zum Tode verurteilt worden ist. Sonntag, den 28.10.2018 war das neue Kirchengebäude der sel. Restituta kurz geöffnet und im DCBL-Zentrum wurde eine Wallfahrermesse gefeiert, an der Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich teilnahmen. Hauptzelebrant war der frühere Jesuitenprovinzial P. Vojtěch Suchý SJ, Konzelebranten waren P. Leo Zerhau und P. Pavel Hověz, der Pfarrer von Brno-Lesná. Es ministrierte der ständige Diakon Jiří Maxa. Auf dem Opfergabentisch war eine Reliquie der sel. Restituta ausgestellt, die von den Franziskanerinnen der Christlichen Nächstenliebe aus deren Kloster in Wien geschenkt worden war.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2018
 • 139 zobrazení
 • 0
 • 00
Na druhém snímku se zřetelně rýsuje plocha budoucího kůru. Na věži je patrný kulatý otvor pro spirálovité kovové schodiště. Nádherný výhled z věže oceňuje farář P. Pavel Hověz. V neděli 30. září 2018 byla tradiční farní ochutnávka burčáku - tentokrát v podzemní garáži. Na třech posledních snímcích je patrný budoucí vchod do kostela.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • loni na podzim
 • 137 zobrazení
 • 0
 • 00
Bohoslužba v římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh v neděli 5. srpna 2018. Celebrantem mše svaté byl kaplan P. Jiří Marek Kotrba. Tvůrcem architektonického návrhu kostela je Ing. arch. Marek Štěpán z Brna. Kostel požehnal 25. 5. 2004 biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Půdorys chrámu je elypsovitý 31 x 25 m, výška věže 30 m, 3 zvony z r. 2005.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2018
 • 174 zobrazení
 • 0
 • 00
Právě před rokem zahájila firma JB Stavební své práce na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Všichni, kteří stavbu sledujeme, zvědavě očekáváme, jak asi budou vypadat svislé stěny této rotundy a jaký bude vnitřek věže. Na těchto snímcích můžeme vidět část jižní stěny kostela, kde se zrovna nachází lichoběžníkovitý vstup do budoucího svatostánku. Na vrcholu věže je vidět průhledový kříž a uvnitř věže betonové příčky na uchycení kovového schodiště.
Foto Karel Pažourek
Gerade vor einem Jahr hat die Baufirma JB mit ihren Arbeiten an der Errichtung der Kirche der seligen Restituta in Brno-Lesná begonnen. Wir alle, die wir die Erbauung verfolgen, erwarten voll Neugier, wie die lotrechten Wände dieses Rundbaues aussehen werden und wie zum Beispiel das Innere des Turmes sein wird. Auf diesen Aufnahmen können wir einen Teil der Südmauer der Kirche sehen, an der sich gerade der trapezförmige Eingang in das zukünftige Gotteshaus befindet. Oben auf dem Turm ist ein durchsichtiges Kreuz und innerhalb des Turmes sind die Betonscheidewände für das Stiegenhaus aus Metall zu sehen.
Übersetzung Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 195 zobrazení
 • 1
 • 00
21. července 2018 zbývá k dokončení celkové výšky věže budoucího kostela bl. Restituty v Brně - Lesné již jen malý kousek.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2018
 • 274 zobrazení
 • 0
 • 00
30. června 2018 se 40 poutníků z Brna vypravilo autobusem do Vídně. V klášteře – mateřinci františkánek (sester Hartmanek) si prohlédli moderní výstavu o životě blahoslavené Marie Restituty. Odpoledne se zúčastnili slavnostní bohoslužby v kostele Maria am Gestade. Hlavním celebrantem byl P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, biskupský vikář z diecéze Eisenstadt. Koncelebrovali čtyři kněží, mezi nimi P. Pavel Hověz, farář z Brna-Lesné.
Foto Karel Pažourek
Wien: 20. Jahrestag der Seligsprechung der seligen Maria Restituta
Am 30. Juni 2018 machten sich 40 Pilger mit dem Autobus von Brünn nach Wien auf den Weg. Im Kloster der Franziskanerinnen (Hartmannschwestern) haben sie die moderne Ausstellung über das Leben der seligen Maria Restituta besichtigt. Am Nachmittag nahmen sie am Gottesdienst in der Kirche Maria am Gestade teil. Der Hauptzelebrant war P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, Bischofsvikar in der Diözese Eisenstadt. Es feierten vier Priester mit, darunter P. Pavel Hověz, der Pfarrer aus Brno-Lesna.
Übersetzung Theresa Kalchhauser, BA (Studentin)
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2016 až červen 2018
 • 212 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 24. června 2018 v poledne byla na stavbě kostela blahoslavené Restituty v Brně - Lesné pro veřejnost hodinová prohlídka staveniště. Informace podával stavbyvedoucí Jiří Staněk a farář P. Pavel Hověz. Zúčastnilo se témeř 200 návštěvníků.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 24.6.2018
 • 281 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.dcbl.rajce.idnes.cz

Aktivní od

14. září 2005

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama