Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz

Proměňte svá alba ve fotoknihu

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

31 fotek, květen až září 2017, 522 zobrazení, 1 komentář
21. srpna 2017 firma JB Stavební zahájila činnost na pozemku pro výstavbu kostela bl. Restituty v Brně-Lesné: Zaměření a oplocení staveniště. Odbagrování svrchního trávníku. Setkání s veřejností na staveništi. Odvoz prvních kubíků zeminy. Základní srovnání terénu.
Foto Karel Pažourek, částečně Štěpán Langášek
Pokračování dalších prací najdete zde: http://www.rajce.net/a14573211
59 fotek, 27.9.2015, 414 zobrazení, 6 komentářů
V neděli 27. září 2015 byl v Křižanově na Benešově náměstí slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Mši svaté předsedal Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Bronzovou sochu sv. Zdislavy vytvořil Otmar Oliva. Na architektuře spolupracovali kamenosochař Petr Novák a projektant František Zajíček.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, srpen až říjen 2014, 411 zobrazení, 4 komentáře | kultura, umělecké, moje fotozprávy
V zaplněném jezuitském kostele v Brně koncertoval na nových varhanách 14. října 2014 hlavní varhaník vídeňského dómu sv. Štěpána, Ernst Wally. Po koncertě se sešel s pořadateli koncertu a se svými blízkými přímo u varhan na kůru.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 gab Herr Ernst Wally, Hauptorganist an St. Stephan in Wien, in der vollen Jesuitenkirche von Brünn ein Konzert auf der neuen Orgel. Nach dem Konzert kam es direkt auf dem Chor neben der Orgel zu einer Begegnung zwischen ihm, seiner Begleitung und den Veranstaltern des Konzertes.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
18 fotek, 14.10.2014, 167 zobrazení, 2 komentáře | kultura, události, moje fotozprávy
14. října 2014 přijeli do Brna aktivisté Restituta Forum Wien, paní Inge Buder a Dr. Ernst Tittel. Krátce se zastavili také v Duchovním centru Brno-Lesná. Zajímali se o stavbu budoucího kostela bl. Restituty v Lesné.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 kamen Mitarbeiter des Restituta Forums Wien, Frau Inge Buder und Herr Dr. Ernst Tittel nach Brünn und besuchten auch kurz das Seelsorgezentrum Brno-Lesná. Ihr Interesse galt der zukünftigen Errichtung einer der seligen Maria Restituta gewidmeten Kirche.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
75 fotek, 1.6.2014, 324 zobrazení, 1 komentář
Neděle, 1. června 2014, foto: Karel Pažourek
32 fotek, 8.2.2014, 184 zobrazení, 1 komentář
Tématem letošního karnevalu v Duchovním centru Brno-Lesná bylo čtvero ročních období: Jaro, léto, podzim, zima. Jedna z moderátorek, paní Jana Čalkovská, dětem vysvětlila co se v jednotlivých obdobích v naší zemi děje, jaké jsou obvyklé události. Takže mj. vidíme v její ruce svazek dozráleho obilí, byl tam ovocný strom s jablky a stál tam i vánoční stromeček. Během odpoledne se hrálo divadélko, tančilo se, úspěch měly bublifuky i připravené zákusky. Foto: Karel Pažourek
59 fotek, 5.7.2013, 520 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, kultura, lidé, oslavy, události
Národní pouť na Velehradě 5. července 2013 se konala ve znamení jubilejního 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zúčastnilo se jí přes 50 tisíc poutníků. Někteří přijeli i z okolních států. Hlavním celebrantem slavné poutní mše svaté byl papežský legát Josip kardinál Bozanič, arcibiskup ze Záhřebu. Koncelebrovali čeští kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner z Olomouce a biskupové z českých diecézí a další arcibiskupové a biskupové ze zahraničí. Slavnosti se zúčastnil také prezident České republiky Miloš Zeman a další vrcholní představitelé veřejného života z naší vlasti i ze zahraničí. Snímky dokumentují sváteční ráno na klášterní zahradě na Velehradě, kde nocovali někteří mladí poutníci a dále je vidět některé zajímavé okamžiky před slavnostní mší svatou a především z jejího průběhu.
Kardinál Duka udělil na závěr slavnosti tradiční ocenění České biskupské konference. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdrželi P. prof. Petr Piťha, hudební skladatel František Emmert a Jiří Pavlica. Pamětní medaili ČBK obdrželi prof. ThDr. Jan Matějka, Miloš Doležal a manželé Clarice Snokhousová a Raymond Snokhous, honorární generální konzul ČR v USA z Texasu.
Text a foto: Karel Pažourek
76 fotek, 23.9.2012, 264 zobrazení, 9 komentářů | kultura, lidé, oslavy, události
13 fotek, 30.9.2012, 231 zobrazení, 2 komentáře | lidé, rodina-přátelé, zábava
13 fotek, 25.12.2011, 146 zobrazení, 1 komentář
24 fotek, 16.9.2011, 223 zobrazení, 1 komentář | kultura, lidé, oslavy
Svátek svaté Ludmily 16.9.2011 oslavili obyvatelé Domova pro seniory Okružní v Brně - Lesné poutní mší svatou, které se zúčastnili i někteří obyvatelé z okolí. Hlavním celebrantem byl P. Karel Cikrle, koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Po mši svaté bylo na nádvoří domova připraveno společenské odpoledne s vystoupením hostujícího Pěveckého a tanečního souboru Kateřinka z Dražovic, podávalo se občerstvení. -KP
4 fotky, 21.7.2018, 158 zobrazení, přidat komentář
21. července 2018 zbývá k dokončení celkové výšky věže budoucího kostela bl. Restituty v Brně - Lesné již jen malý kousek.
Foto Karel Pažourek
39 fotek, říjen 2016 až červen 2018, 151 zobrazení, přidat komentář | události
30. června 2018 se 40 poutníků z Brna vypravilo autobusem do Vídně. V klášteře – mateřinci františkánek (sester Hartmanek) si prohlédli moderní výstavu o životě blahoslavené Marie Restituty. Odpoledne se zúčastnili slavnostní bohoslužby v kostele Maria am Gestade. Hlavním celebrantem byl P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, biskupský vikář z diecéze Eisenstadt. Koncelebrovali čtyři kněží, mezi nimi P. Pavel Hověz, farář z Brna-Lesné.
Foto Karel Pažourek
Wien: 20. Jahrestag der Seligsprechung der seligen Maria Restituta
Am 30. Juni 2018 machten sich 40 Pilger mit dem Autobus von Brünn nach Wien auf den Weg. Im Kloster der Franziskanerinnen (Hartmannschwestern) haben sie die moderne Ausstellung über das Leben der seligen Maria Restituta besichtigt. Am Nachmittag nahmen sie am Gottesdienst in der Kirche Maria am Gestade teil. Der Hauptzelebrant war P. Lic. theol. Lorenz Voith CSsR, Bischofsvikar in der Diözese Eisenstadt. Es feierten vier Priester mit, darunter P. Pavel Hověz, der Pfarrer aus Brno-Lesna.
Übersetzung Theresa Kalchhauser, BA (Studentin)
8 fotek, 24.6.2018, 198 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
V neděli 24. června 2018 v poledne byla na stavbě kostela blahoslavené Restituty v Brně - Lesné pro veřejnost hodinová prohlídka staveniště. Informace podával stavbyvedoucí Jiří Staněk a farář P. Pavel Hověz. Zúčastnilo se témeř 200 návštěvníků.
Foto Karel Pažourek
12 fotek, 18.6.2018, 19 zobrazení, přidat komentář | události
V katedrále sv. Martina v Bratislavě byla slavnostně zahájena výstava velkoplošných fotografií společnosti Člověk a víra pod záštitou J.E. Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa a primase bratislavského.
Foto Karel Pažourek
8 fotek, 17.6.2018, 66 zobrazení, přidat komentář | události
Farní pouť v neděli 17. června 2018 u kaple sv. Antonína v Brně-Lesné.
Foto: Ing. Bc. Elen Číková
1 fotka, 7.6.2018, 50 zobrazení, přidat komentář
Hudební skupina CESTA koncertovala 7. června 2018 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto mobil Josef Chvíla
4 fotky, 3.6.2018, 69 zobrazení, přidat komentář | události
Farnost Brno-Lesná navštívili v neděli 3. června 2018 hosté z Německa. Před slavnostním prvním svatým přijímání místních dětí si prohlédli staveniště budoucího kostela bl. Restituty a s farářem P. Pavlem Hovězem debatovali o životě farnosti. Závěrem přislíbili finanční dar ve prospěch stavby kostela.
Na poslední fotce zleva: 1) Hans-Joachim Eisert - člen spolkového předsednictva Ackermann-Gemeinde, místopředseda Ackermann-Gemeinde v diecézi Stuttgart,
2) Opat Dr. Emmeram Kränkl - patron Sociálního díla Ackermann-Gemeinde ("Sozialwerk") 3) P. Hověz - farář v Brně -Lesné, 4) Christoph Lippert - jednatel Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 5) Ursula Lippert - předsedkyně Ackermann-Gemeinde v diecézi Bamberg, 6) Matthias Dörr - spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, 7) Marie Smolková - vedoucí kanceláře Ackermann-Gemeinde München.
Foto Karel Pažourek
28 fotek, 3.6.2018, 130 zobrazení, přidat komentář
V neděli 3. června 2018 přijalo ve farnosti Brno-Lesná devět dětí první svaté přijímání.
Foto Karel Pažourek
16 fotek, jaro, 58 zobrazení, přidat komentář | cestování
Dne 8. května 2018, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se konala tradiční pouť do baziliky Mariazell, která se nachází v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Z duchovních představitelů se účastnili R.D. Mgr. Roman Kubín (biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi), farář Ignác Majvald a bratr Justin Majvald (františkáni z Husovic) a řádová sestřička ze Znojma. Této tradiční pouti se účastnilo 96 poutníků (2 autobusy – pod vedením Ing. Marie Barančicové a Ing. Marie Číkové) především z farností Lesná, Husovice a Soběšice.
V údolí Wachau se zastavilo na poutním místě - Maria Taferl. Dále se pokračovalo do Mariazell, kde byla v bazilice česká mše svatá, kterou sloužili otec Kubín a otec Ignác. Při mši svaté hráli hudebníci z řad poutníků (varhany – Jiří Faldík a Mgr. Jaroslava Stejskalová; housle – Klára Čermáková; kytary – Václav Buchta a Ing. Bc. Elen Číková). Na začátku mše byly otci Václavovi (zástupce baziliky Mariazell) předány dary - svíčka s vranovskou Madonou (kterou vyrobily sestřičky klarisky ze Soběšic pod vedením představené sestry Benedicty) a moravská slivovice. Na poutním místě bylo možno se pomodlit křížovou cestu, nabrat vodu a „pokochat“ se malebnou přírodou. Na zpáteční cestě se navštívil kartuziánský klášter v Gamingu. S Boží pomocí a dobrým týmem se pouť vydařila.
Dá-li Pán, za rok by se opět jelo na tradiční pouť do Mariazell.
Text Elen Číková
Foto Tomáš Pavlík , Marie Číková

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.