Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

21. srpna 2017 firma JB Stavební zahájila činnost na pozemku pro výstavbu kostela bl. Restituty v Brně-Lesné: Zaměření a oplocení staveniště. Odbagrování svrchního trávníku. Setkání s veřejností na staveništi. Odvoz prvních kubíků zeminy. Základní srovnání terénu.
Foto Karel Pažourek, částečně Štěpán Langášek
Pokračování dalších prací najdete zde: http://www.rajce.net/a14573211
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • květen až září 2017
 • 557 zobrazení
 • 1
 • 11
V neděli 27. září 2015 byl v Křižanově na Benešově náměstí slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Mši svaté předsedal Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Bronzovou sochu sv. Zdislavy vytvořil Otmar Oliva. Na architektuře spolupracovali kamenosochař Petr Novák a projektant František Zajíček.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 27.9.2015
 • 433 zobrazení
 • 1
 • 66
V zaplněném jezuitském kostele v Brně koncertoval na nových varhanách 14. října 2014 hlavní varhaník vídeňského dómu sv. Štěpána, Ernst Wally. Po koncertě se sešel s pořadateli koncertu a se svými blízkými přímo u varhan na kůru.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 gab Herr Ernst Wally, Hauptorganist an St. Stephan in Wien, in der vollen Jesuitenkirche von Brünn ein Konzert auf der neuen Orgel. Nach dem Konzert kam es direkt auf dem Chor neben der Orgel zu einer Begegnung zwischen ihm, seiner Begleitung und den Veranstaltern des Konzertes.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • srpen až říjen 2014
 • 433 zobrazení
 • 2
 • 44
14. října 2014 přijeli do Brna aktivisté Restituta Forum Wien, paní Inge Buder a Dr. Ernst Tittel. Krátce se zastavili také v Duchovním centru Brno-Lesná. Zajímali se o stavbu budoucího kostela bl. Restituty v Lesné.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 kamen Mitarbeiter des Restituta Forums Wien, Frau Inge Buder und Herr Dr. Ernst Tittel nach Brünn und besuchten auch kurz das Seelsorgezentrum Brno-Lesná. Ihr Interesse galt der zukünftigen Errichtung einer der seligen Maria Restituta gewidmeten Kirche.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 14.10.2014
 • 171 zobrazení
 • 0
 • 22
Neděle, 1. června 2014, foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 1.6.2014
 • 334 zobrazení
 • 0
 • 11
Tématem letošního karnevalu v Duchovním centru Brno-Lesná bylo čtvero ročních období: Jaro, léto, podzim, zima. Jedna z moderátorek, paní Jana Čalkovská, dětem vysvětlila co se v jednotlivých obdobích v naší zemi děje, jaké jsou obvyklé události. Takže mj. vidíme v její ruce svazek dozráleho obilí, byl tam ovocný strom s jablky a stál tam i vánoční stromeček. Během odpoledne se hrálo divadélko, tančilo se, úspěch měly bublifuky i připravené zákusky. Foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 8.2.2014
 • 194 zobrazení
 • 0
 • 11
Národní pouť na Velehradě 5. července 2013 se konala ve znamení jubilejního 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zúčastnilo se jí přes 50 tisíc poutníků. Někteří přijeli i z okolních států. Hlavním celebrantem slavné poutní mše svaté byl papežský legát Josip kardinál Bozanič, arcibiskup ze Záhřebu. Koncelebrovali čeští kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner z Olomouce a biskupové z českých diecézí a další arcibiskupové a biskupové ze zahraničí. Slavnosti se zúčastnil také prezident České republiky Miloš Zeman a další vrcholní představitelé veřejného života z naší vlasti i ze zahraničí. Snímky dokumentují sváteční ráno na klášterní zahradě na Velehradě, kde nocovali někteří mladí poutníci a dále je vidět některé zajímavé okamžiky před slavnostní mší svatou a především z jejího průběhu.
Kardinál Duka udělil na závěr slavnosti tradiční ocenění České biskupské konference. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdrželi P. prof. Petr Piťha, hudební skladatel František Emmert a Jiří Pavlica. Pamětní medaili ČBK obdrželi prof. ThDr. Jan Matějka, Miloš Doležal a manželé Clarice Snokhousová a Raymond Snokhous, honorární generální konzul ČR v USA z Texasu.
Text a foto: Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 5.7.2013
 • 535 zobrazení
 • 0
 • 11
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 23.9.2012
 • 279 zobrazení
 • 0
 • 99
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 30.9.2012
 • 241 zobrazení
 • 0
 • 22
1 komentář
 • 25.12.2011
 • 154 zobrazení
 • 0
 • 11
Svátek svaté Ludmily 16.9.2011 oslavili obyvatelé Domova pro seniory Okružní v Brně - Lesné poutní mší svatou, které se zúčastnili i někteří obyvatelé z okolí. Hlavním celebrantem byl P. Karel Cikrle, koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Po mši svaté bylo na nádvoří domova připraveno společenské odpoledne s vystoupením hostujícího Pěveckého a tanečního souboru Kateřinka z Dražovic, podávalo se občerstvení. -KP
Kategorie: kulturalidéoslavy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 16.9.2011
 • 232 zobrazení
 • 0
 • 11
Postup stavby od února do konce března 2019.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • únor až březen
 • 258 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 17. února 2019 při mši svaté v DCBL oslavil P. Karel Cikrle své 84. narozeniny a 11. výročí své kněžské služby ve farnosti Brno-Lesná. Jménem celé farnosti mu blahopřál místní farář P. Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 17.2.2019
 • 112 zobrazení
 • 0
 • 00
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 16.2.2019
 • 148 zobrazení
 • 0
 • 00
Příprava bednění pro železobetonovou vnitřní rampu pod budoucím kruhovým oknem a stropem.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 30.1.2019
 • 264 zobrazení
 • 0
 • 00
Na podporu stavby kostela bl. M. Restituty uspořádala kapela Mr. Swing Brno v neděli 20. ledna 2019 benefiční koncert v Duchovním centru Brno-Lesná. Na programu byly české i anglické písně včetně melodií Glenna Millera. Za vystoupení hudebníkům poděkoval místní farář Pavel Hověz.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 20.1.2019
 • 47 zobrazení
 • 2
 • 00
Několik snímků ze staveniště kostela bl. M. Restituty v Brně - Lesné na konci roku 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život. V mokrém interiéru jsou patrny dva budoucí kůry, jeden pro varhany, druhý pro zpěváky. Svislý šípovitý otvor je vchod do budoucího svatostánku. U robustního sloupu je vidět vchod do budoucí sakristie a příchod ze starší červené budovy - duchovního centra. Výška svislých stěn je asi 40% budoucí výšky.
Einige Fotos von der Baustelle der Kirche zur sel. Maria Restituta in Brno-Lesná gegen Ende 2018. Die griechischen Buchstaben auf dem Turm bedeuten: Lotrecht FOS = Licht, waagrecht ZOE = Leben. Im nassen Inneren sieht man die zwei zukünftigen Chöre, einen für die Orgel, einen zweiten für die Sänger. Die lotrechte pfeilförmige Öffnung ist der Eingang zum zukünftigen Tabernakel. Bei der robusten Säule kann man den Eingang in die zukünftige Sakristei und den Zugang aus dem älteren roten Gebäude, dem Seelsorgezentrum sehen. Die Höhe der lotrechten Wände beträgt ungefähr 40% der zukünftigen Höhe.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad až prosinec 2018
 • 83 zobrazení
 • 3
 • 00
Pod vedením Mgr. Jany Kubové koncertoval hudební a pěvecký soubor Živé rytmy v neděli 6. ledna 2019 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2019
 • 71 zobrazení
 • 0
 • 00
V brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnil pohřeb misionáře P. Jana Palackého SJ, který zemřel 31. 12. 2018 ve věku 81 let. Se zesnulým se rozloučili mj. také kněží řeckokatolické církve. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské římskokatolické diecéze. Provinciál P. Josef Stuchlý SJ ve svém kázání mluvil o životě svého řádového spolubratra. Po obřadech byla rakev se zesnulým uložena v hrobce jezuitského kostela.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 5.1.2019
 • 167 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli 9. prosince 2018 se v Duchovním centru Brno-Lesná uskutečnila mikulášská besídka pro děti.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2018
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 00
Staveniště kostela bl. Restituty dne 8. prosince 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 8.12.2018
 • 166 zobrazení
 • 0
 • 00
První adventní neděli, 2. prosince 2018, požehnal trvalý jáhen MUDr. René Caha opravenou zvonici v Brně-Soběšicích.
Foto Karel Pažourek
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2018
 • 89 zobrazení
 • 0
 • 00
Jedny z posledních slunečních listopadových paprsků na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Na vrcholu věže je krychlová komora, rozdělená pro budoucí zvonohru a pro vyhlídkový prostor. V dutině věže bude kovové točité schodiště. Naproti budoucích vstupních dveří do kostela je v jižní stěně šípovitý vstup do budoucího svatostánku. Vedlejší červená budova je Duchovní centrum Brno-Lesná z roku 2004.
Foto Karel Pažourek
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2018
 • 152 zobrazení
 • 0
 • 00
Farnost Brno-Lesná si každoročně připomíná 29. října svoji patronku, řádovou zdravotní sestru bl. Restitutu v den jejího odsouzení k trestu smrti ve Vídni v roce 1942. V neděli 28.10.2018 byla krátce otevřena stavba nového kostela bl. Restituty a večer byla v DCBL sloužena poutní mše svatá za účasti zdravotníků. Hlavním celebrantem byl dřívější jezuitský provinciál P. Vojtěch Suchý SJ. Koncelebrovali P. Leo Zerhau a P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Přisluhoval trvalý jáhen Jiří Maxa. Na obětním stole byla vystavena relikvie bl. Restituty, kterou darovaly františkánky křesťanské lásky z kláštera ve Vídni.
Die Pfarre Brno-Lesná erinnert sich in jedem Jahr am 29. Oktober an ihre Patronin, die sel. Ordens- und Krankenschwester Maria Restituta, die an diesem Tag im Jahre 1942 in Wien zum Tode verurteilt worden ist. Sonntag, den 28.10.2018 war das neue Kirchengebäude der sel. Restituta kurz geöffnet und im DCBL-Zentrum wurde eine Wallfahrermesse gefeiert, an der Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich teilnahmen. Hauptzelebrant war der frühere Jesuitenprovinzial P. Vojtěch Suchý SJ, Konzelebranten waren P. Leo Zerhau und P. Pavel Hověz, der Pfarrer von Brno-Lesná. Es ministrierte der ständige Diakon Jiří Maxa. Auf dem Opfergabentisch war eine Reliquie der sel. Restituta ausgestellt, die von den Franziskanerinnen der Christlichen Nächstenliebe aus deren Kloster in Wien geschenkt worden war.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2018
 • 132 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.dcbl.rajce.idnes.cz

Aktivní od

14. září 2005

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama