dcbl 

Duchovní centrum - Římskokatolická farnost Brno-Lesná www.farnostlesna.cz
reklama
31 fotek, květen až září 2017, 540 zobrazení, 1 komentář
21. srpna 2017 firma JB Stavební zahájila činnost na pozemku pro výstavbu kostela bl. Restituty v Brně-Lesné: Zaměření a oplocení staveniště. Odbagrování svrchního trávníku. Setkání s veřejností na staveništi. Odvoz prvních kubíků zeminy. Základní srovnání terénu.
Foto Karel Pažourek, částečně Štěpán Langášek
Pokračování dalších prací najdete zde: http://www.rajce.net/a14573211
59 fotek, 27.9.2015, 422 zobrazení, 6 komentářů
V neděli 27. září 2015 byl v Křižanově na Benešově náměstí slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Mši svaté předsedal Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Bronzovou sochu sv. Zdislavy vytvořil Otmar Oliva. Na architektuře spolupracovali kamenosochař Petr Novák a projektant František Zajíček.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, srpen až říjen 2014, 420 zobrazení, 4 komentáře | kultura, umělecké, moje fotozprávy
V zaplněném jezuitském kostele v Brně koncertoval na nových varhanách 14. října 2014 hlavní varhaník vídeňského dómu sv. Štěpána, Ernst Wally. Po koncertě se sešel s pořadateli koncertu a se svými blízkými přímo u varhan na kůru.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 gab Herr Ernst Wally, Hauptorganist an St. Stephan in Wien, in der vollen Jesuitenkirche von Brünn ein Konzert auf der neuen Orgel. Nach dem Konzert kam es direkt auf dem Chor neben der Orgel zu einer Begegnung zwischen ihm, seiner Begleitung und den Veranstaltern des Konzertes.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
18 fotek, 14.10.2014, 169 zobrazení, 2 komentáře | kultura, události, moje fotozprávy
14. října 2014 přijeli do Brna aktivisté Restituta Forum Wien, paní Inge Buder a Dr. Ernst Tittel. Krátce se zastavili také v Duchovním centru Brno-Lesná. Zajímali se o stavbu budoucího kostela bl. Restituty v Lesné.
Text a foto: Karel Pažourek
Am 14. Oktober 2014 kamen Mitarbeiter des Restituta Forums Wien, Frau Inge Buder und Herr Dr. Ernst Tittel nach Brünn und besuchten auch kurz das Seelsorgezentrum Brno-Lesná. Ihr Interesse galt der zukünftigen Errichtung einer der seligen Maria Restituta gewidmeten Kirche.
Übertragung des tschechischen Originaltextes ins Deutsche: Dr. Robert Bek
75 fotek, 1.6.2014, 330 zobrazení, 1 komentář
Neděle, 1. června 2014, foto: Karel Pažourek
32 fotek, 8.2.2014, 191 zobrazení, 1 komentář
Tématem letošního karnevalu v Duchovním centru Brno-Lesná bylo čtvero ročních období: Jaro, léto, podzim, zima. Jedna z moderátorek, paní Jana Čalkovská, dětem vysvětlila co se v jednotlivých obdobích v naší zemi děje, jaké jsou obvyklé události. Takže mj. vidíme v její ruce svazek dozráleho obilí, byl tam ovocný strom s jablky a stál tam i vánoční stromeček. Během odpoledne se hrálo divadélko, tančilo se, úspěch měly bublifuky i připravené zákusky. Foto: Karel Pažourek
59 fotek, 5.7.2013, 527 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, kultura, lidé, oslavy, události
Národní pouť na Velehradě 5. července 2013 se konala ve znamení jubilejního 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zúčastnilo se jí přes 50 tisíc poutníků. Někteří přijeli i z okolních států. Hlavním celebrantem slavné poutní mše svaté byl papežský legát Josip kardinál Bozanič, arcibiskup ze Záhřebu. Koncelebrovali čeští kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner z Olomouce a biskupové z českých diecézí a další arcibiskupové a biskupové ze zahraničí. Slavnosti se zúčastnil také prezident České republiky Miloš Zeman a další vrcholní představitelé veřejného života z naší vlasti i ze zahraničí. Snímky dokumentují sváteční ráno na klášterní zahradě na Velehradě, kde nocovali někteří mladí poutníci a dále je vidět některé zajímavé okamžiky před slavnostní mší svatou a především z jejího průběhu.
Kardinál Duka udělil na závěr slavnosti tradiční ocenění České biskupské konference. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdrželi P. prof. Petr Piťha, hudební skladatel František Emmert a Jiří Pavlica. Pamětní medaili ČBK obdrželi prof. ThDr. Jan Matějka, Miloš Doležal a manželé Clarice Snokhousová a Raymond Snokhous, honorární generální konzul ČR v USA z Texasu.
Text a foto: Karel Pažourek
76 fotek, 23.9.2012, 271 zobrazení, 9 komentářů | kultura, lidé, oslavy, události
13 fotek, 30.9.2012, 236 zobrazení, 2 komentáře | lidé, rodina-přátelé, zábava
13 fotek, 25.12.2011, 151 zobrazení, 1 komentář
24 fotek, 16.9.2011, 227 zobrazení, 1 komentář | kultura, lidé, oslavy
Svátek svaté Ludmily 16.9.2011 oslavili obyvatelé Domova pro seniory Okružní v Brně - Lesné poutní mší svatou, které se zúčastnili i někteří obyvatelé z okolí. Hlavním celebrantem byl P. Karel Cikrle, koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Po mši svaté bylo na nádvoří domova připraveno společenské odpoledne s vystoupením hostujícího Pěveckého a tanečního souboru Kateřinka z Dražovic, podávalo se občerstvení. -KP
9 fotek, 6.1.2019, 32 zobrazení, přidat komentář | kultura
Pod vedením Mgr. Jany Kubové koncertoval hudební a pěvecký soubor Živé rytmy v neděli 6. ledna 2019 v Duchovním centru Brno-Lesná.
Foto Karel Pažourek
11 fotek, 5.1.2019, 92 zobrazení, přidat komentář | události
V brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnil pohřeb misionáře P. Jana Palackého SJ, který zemřel 31. 12. 2018 ve věku 81 let. Se zesnulým se rozloučili mj. také kněží řeckokatolické církve. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské římskokatolické diecéze. Provinciál P. Josef Stuchlý SJ ve svém kázání mluvil o životě svého řádového spolubratra. Po obřadech byla rakev se zesnulým uložena v hrobce jezuitského kostela.
Foto Karel Pažourek
10 fotek, 9.12.2018, 42 zobrazení, přidat komentář | děti
V neděli 9. prosince 2018 se v Duchovním centru Brno-Lesná uskutečnila mikulášská besídka pro děti.
Foto Karel Pažourek
4 fotky, 8.12.2018, 126 zobrazení, přidat komentář | architektura
Staveniště kostela bl. Restituty dne 8. prosince 2018. Řecká písmena na věži: Svisle FOS = světlo, vodorovně ZOE = život
Foto Karel Pažourek
15 fotek, 2.12.2018, 68 zobrazení, přidat komentář | architektura, události
První adventní neděli, 2. prosince 2018, požehnal trvalý jáhen MUDr. René Caha opravenou zvonici v Brně-Soběšicích.
Foto Karel Pažourek
7 fotek, listopad 2018, 135 zobrazení, přidat komentář | architektura
Jedny z posledních slunečních listopadových paprsků na stavbě kostela bl. Restituty v Brně-Lesné. Na vrcholu věže je krychlová komora, rozdělená pro budoucí zvonohru a pro vyhlídkový prostor. V dutině věže bude kovové točité schodiště. Naproti budoucích vstupních dveří do kostela je v jižní stěně šípovitý vstup do budoucího svatostánku. Vedlejší červená budova je Duchovní centrum Brno-Lesná z roku 2004.
Foto Karel Pažourek
22 fotek, 28.10.2018, 104 zobrazení, přidat komentář | události
Farnost Brno-Lesná si každoročně připomíná 29. října svoji patronku, řádovou zdravotní sestru bl. Restitutu v den jejího odsouzení k trestu smrti ve Vídni v roce 1942. V neděli 28.10.2018 byla krátce otevřena stavba nového kostela bl. Restituty a večer byla v DCBL sloužena poutní mše svatá za účasti zdravotníků. Hlavním celebrantem byl dřívější jezuitský provinciál P. Vojtěch Suchý SJ. Koncelebrovali P. Leo Zerhau a P. Pavel Hověz, farář v Lesné. Přisluhoval trvalý jáhen Jiří Maxa. Na obětním stole byla vystavena relikvie bl. Restituty, kterou darovaly františkánky křesťanské lásky z kláštera ve Vídni.
Die Pfarre Brno-Lesná erinnert sich in jedem Jahr am 29. Oktober an ihre Patronin, die sel. Ordens- und Krankenschwester Maria Restituta, die an diesem Tag im Jahre 1942 in Wien zum Tode verurteilt worden ist. Sonntag, den 28.10.2018 war das neue Kirchengebäude der sel. Restituta kurz geöffnet und im DCBL-Zentrum wurde eine Wallfahrermesse gefeiert, an der Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Pflegebereich teilnahmen. Hauptzelebrant war der frühere Jesuitenprovinzial P. Vojtěch Suchý SJ, Konzelebranten waren P. Leo Zerhau und P. Pavel Hověz, der Pfarrer von Brno-Lesná. Es ministrierte der ständige Diakon Jiří Maxa. Auf dem Opfergabentisch war eine Reliquie der sel. Restituta ausgestellt, die von den Franziskanerinnen der Christlichen Nächstenliebe aus deren Kloster in Wien geschenkt worden war.
Foto Karel Pažourek, Übersetzung Dr. Robert Bek
12 fotek, loni na podzim, 114 zobrazení, přidat komentář
Na druhém snímku se zřetelně rýsuje plocha budoucího kůru. Na věži je patrný kulatý otvor pro spirálovité kovové schodiště. Nádherný výhled z věže oceňuje farář P. Pavel Hověz. V neděli 30. září 2018 byla tradiční farní ochutnávka burčáku - tentokrát v podzemní garáži. Na třech posledních snímcích je patrný budoucí vchod do kostela.
Foto Karel Pažourek
19 fotek, 5.8.2018, 110 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty
Bohoslužba v římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh v neděli 5. srpna 2018. Celebrantem mše svaté byl kaplan P. Jiří Marek Kotrba. Tvůrcem architektonického návrhu kostela je Ing. arch. Marek Štěpán z Brna. Kostel požehnal 25. 5. 2004 biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Půdorys chrámu je elypsovitý 31 x 25 m, výška věže 30 m, 3 zvony z r. 2005.
Foto Karel Pažourek

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron